Zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018

Zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018

5 lutego 2018

OD 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Na wprowadzenie nowych, specjalnie oznaczonych pojemników gminy mają pięć lat, co oznacza, że kubły muszą pojawić się maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku. W Gdańsku WSSO obowiązywać zacznie od kwietnia. Przyjrzyjmy się, jakie będą nowe, ujednolicone zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018 roku.

WSSO zakłada segregację odpadów na papier, metal, plastik, szkło, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane. Do każdego rodzaju śmieci przypisany będzie inny kolor pojemnika. Nowe kubły do segregacji będą pojawiać się w Gdańsku stopniowo już od lutego. Uważni obserwatorzy na pewno zdążyli zauważyć, że na koszach na śmieci już pojawiły się nowe naklejki. Dotychczasowe oznaczenie odpadów „mokrych” zmieniło się na „bio”, natomiast na pojemnikach przeznaczonych do składowania odpadów „suchych” pojawiły się naklejki „resztkowe”.

Zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018 – pojemniki

Nowe zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018 wprowadzają obowiązek wrzucania śmieci do pięciu odpowiednich kubłów. Przyjrzyjmy się oznaczeniom nowych pojemników i szczegółowym wytycznym sortowania odpadów.

Pojemnik niebieski – papier

Zgodnie z nowymi wytycznymi do niebieskiego pojemnika będziemy wyrzucać: opakowania z papieru i tektury, papier biurowy, zeszyty, gazety, czasopisma i ulotki.

Do pojemnika niebieskiego nie wolno natomiast wrzucać zanieczyszczonego papieru, odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych), kartonów po mleku czy napojach, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych, a także papieru lakierowanego i powleczonego folią.

Pojemnik zielony – szkło

Do pojemnika zielonego wyrzucamy: słoiki, butelki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemników na szkło nie wrzucamy: luster i szyb, ceramiki, doniczek, porcelany, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, szkła okularowego i żaroodpornego, żarówek, świetlówek, reflektorów, zniczy z zawartością wosku.

Gminy mogą wprowadzić osobne pojemniki na szkło białe (biały pojemnik z napisem „Szkło bezbarwne”) i kolorowe (zielony pojemnik z napisem „Szkło kolorowe”).

Pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne

Do żółtego pojemnika wrzucamy: plastikowe butelki, plastikowe opakowania, torebki foliowe, puszki po żywności, folię aluminiową, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości i kosmetykach.

Ważne, żeby przed wyrzuceniem opróżnić opakowanie. Warto również pamiętać o zgnieceniu i zakręceniu butelek czy kartonów.

Do pojemnika żółtego nie wyrzucamy: plastikowych zabawek, opakowań po lekach, farbach, olejach, lakierach, części samochodowych, zużytych baterii, akumulatorów, a także zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne

Zasady segregacji odpadów w Gdańsku po 1 kwietnia 2018  roku zakładają, że do pojemnika brązowego będziemy wrzucać: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), resztki jedzenia, gałęzie i korę drzew, trociny, skoszoną trawę, a także liście i kwiaty.

Do pojemnika na odpady bio nie wrzucamy: popiołu z węgla kamiennego, ziemi i kamieni, drewna impregnowanego, odchodów i kości zwierząt, płyt wiórowych i pilśniowych, oleju jadalnego.

Pojemnik czarny – odpady zmieszane

Do czarnego kubła należy wrzucać wszystkie odpady, które nie klasyfikują się do innych kubłów, a jednocześnie nie są odpadami niebezpiecznymi.

Do pojemników na odpady zmieszane nie wrzucamy: zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Udostępnij: