Zmiana pierwszeństwa na drodze

Zmiana pierwszeństwa na drodze

19 stycznia 2023

Zmiana pierwszeństwa na drodze. Sprawdź, jakie znaki wskazują, że na skrzyżowaniu ma nastąpić zmiana organizacji ruchu.  

Zmiana pierwszeństwa na drodze – jakie znaki?

O mających nastąpić zmianach dotyczących pierwszeństwa na skrzyżowaniu informują znaki:

  • D-48 – niebieska tablica informacyjna z symbolem znaku ostrzegawczego A-5 („skrzyżowanie dróg”).
  • D-48a – niebieska tablica informacyjna z symbolem znaku ostrzegawczego A-7 („ustąp pierwszeństwa”).

Znak D-48

Znak informacyjny D-48 (z symbolem znaku ostrzegawczego A-5), stosuje się, jeśli na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się wprowadzić organizację ruchu, w której pierwszeństwo na skrzyżowaniu nie jest określone znakami. Na ulicach oznakowanych takim znakiem wszystkie skrzyżowania stają się równorzędne, co oznacza, że pierwszeństwo mają kierowcy nadjeżdżający z prawej strony. Tablicę umieszcza się na wszystkich wlotach.

Znak D-48a

Znak informacyjny D-48a (z symbolem znaku ostrzegawczego A-7) stosuje się, gdy droga, która miała dotychczas pierwszeństwo, ma stać się drogą podporządkowaną. Tablicę umieszcza się tylko na wlotach tej drogi.

Sposób umieszczania znaków D-48 i D-48a na drodze

Znaki informacyjne D-48 i D-48a należy umieszczać w odpowiednich odległościach od skrzyżowania:

  • od 100 do 150 m na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h,
  • do 50 m na pozostałych drogach.

Jeżeli dotychczasowe zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu są wyrażone:

  • znakami A-6 („skrzyżowanie z drogą podporządkowaną”) – znak D-48 umieszcza się na odcinku między tymi znakami a skrzyżowaniem,
  • znakiem D-1 („droga z pierwszeństwem”) – znak D-48 umieszcza się przed tym znakiem.

Od kiedy obowiązuje zmiana pierwszeństwa na drodze? Kiedy ustawić znak?

Na tabliczce pod znakiem D-48 lub jego odmianie D-48a podaje się datę wprowadzenia zmiany. Znaki należy umieścić najpóźniej 7 dni przed planowaną zmianą organizacji ruchu. Można je usunąć nie wcześniej niż po 14 dniach od wprowadzenia zmiany.

Na obszarach zabudowanych na drogach o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h znaki D-48 mogą być wyjątkowo umieszczone w dniu wprowadzenia zmiany (wówczas nie jest konieczna tabliczka pod znakiem).

Udostępnij: