Magazyny i hurtownie – znaki bezpieczeństwa i PPOŻ

Magazyny i hurtownie – znaki bezpieczeństwa i PPOŻ

11 sierpnia 2017

Bejce, lakiery czy specjalistyczne kleje – to tylko mały odsetek artykułów znajdujących się w hurtowniach związanych ze stolarstwem.

Pozornie niegroźne puszki i pojemniki ustawione w przestrzeni dostępnej dla klientów  i pracowników bez odpowiednich znaków bezpieczeństwa stanowią duże zagrożenie.

Oznaczenia produktów lakierniczych

Produkty lakiernicze – lakiery, farby, bejce, lakobejce, rozcieńczalniki i wszelkiego rodzaju pigmenty oraz miejsce ich przechowywania oznaczone będzie piktogramem produkt niebezpieczny dla środowiska. Lakiery posiadać powinny znak materiały ciekłe. Natomiast utwardzacze i rozcieńczalniki (m.in. na bazie acetonu) muszą być oznakowane jako materiały żrące. – Nieprzestrzeganie tych znaków bezpieczeństwa zarówno przez producenta czy sprzedawcę, który zakrywa ww. skutkuje wysokimi karami finansowymi sięgającymi nawet 2000 złotych – wyjaśnia Piotr Biliński, specjalista BHP.

Znaki zakazu w magazynach

Najpopularniejszym oznaczeniem w hurtowni artykułów dla przemysłu meblarskiego jest zakaz palenia tytoniu zwany inaczej informacją o zakazie palenia. Jest on wymagany na mocy ustawy o ochronie zdrowia i oczywisty ze względu na dużą ilość materiałów łatwopalnych

W wielu hurtowniach dla stolarzy stosuje się również znak zakazu używania otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu ze względu na ilości produktów łatwopalnych, żrących i trujących mogących zapłonąć od małej iskry.

Najlepszym znakiem bezpieczeństwa w takich instytucjach wydaje się znak zakaz palenia tytoniu i  wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Przy każdym stanowisku handlowym musi być instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką  wraz z instrukcją przeciwpożarową w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych.

W przypadku sklepów i hurtowni, które zajmują się również produkcją lakierów w różnych ilościach mamy do czynienia z osobnym pomieszczeniem, w którym znajduje się mieszalnik i mieszadło farb. Powinno być ono oznaczone znakiem magazyn farb i lakierów lub lakiernia– dodaje Biliński.

Magazyny – oznaczenia PPOŻ

W widocznym miejscu znajdować się powinna instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni informująca o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego i działań z tym związanych.

W każdej hurtowni musi znajdować się apteczka oraz wyraźne oznaczenie miejsca jej przechowywania – klasycznym znakiem informacyjnym – apteczka.

Przypadki zagrożeń choć rzadko występują. Ważne jest więc, by osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i BHP zwróciły uwagę na odpowiednią ilość gaśnic i oznaczenie miejsca ich przechowywania. Wszystkie drzwi używane w przypadku zagrożenia muszą posiadać znak informacyjny wyjście ewakuacyjne a drogi ewakuacyjne specjalnym oznaczeniem przestrzennym.

Tylko takie podejście zapewni sprawne i bezpieczne działanie hurtowni artykułów dla przemysłu meblarskiego zgodne z ustawą w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Udostępnij:

2 thoughts on “Magazyny i hurtownie – znaki bezpieczeństwa i PPOŻ”

Comments are closed.