Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa

Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa

22 sierpnia 2017

Znaki bezpieczeństwa, dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, są niezbędnym elementem wyposażenia budynków i innych obiektów użyteczności publicznej z punktu widzenia prawa.

W razie kryzysowej sytuacji pozwalają na przeprowadzenie szybkiej akcji ratunkowej i sprawnej ewakuacji ludzi przebywających na danej przestrzeni. Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów to zarządcy, właściciele oraz użytkownicy budynków są odpowiedzialni za prawidłowe rozmieszczenie takich znaków w obiekcie. A jakie wymagania oraz normy powinny spełniać znaki bezpieczeństwa i jakie akty prawne regulują te kwestie?

PN-EN ISO 7010 a dotychczasowe normy dotyczące znaków bezpieczeństwa

W Polsce dotychczas obowiązywały następujące normy dotyczące znaków bezpieczeństwa:

Warto zwrócić uwagę na możliwość innych wariantów zapisu tychże norm, np. dla normy PN-92-N-01256-01 – PN-92/N-01256/01 czy PN-N-01256-01:1992 oraz analogicznych zapisów dla normy PN-92-N-01256-02.

Norma PN-92-N-01256-01 została wycofana przez Komitet Techniczny PKN i zastąpiona przez europejską normę PN-EN ISO, która weszła w 2012 roku. Jeśli chodzi natomiast o normę PN-92-N-01256-02 to funkcjonuje ona równolegle z nową normą PN-EN ISO 7010:2012.

Jakie wymagania powinny spełniać znaki bezpieczeństwa?

W informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej stosowania znaków bezpieczeństwa w kontekście wymagania Polskich Norm, możemy przeczytać, że:

Przykładowe różnice w wyglądzie piktogramów

Znaki ewakuacyjne

NORMA PN-N-01256-02:1992               NORMA PN-EN ISO 7010:2012

Znaki ochrony przeciwpożarowej

NORMA PN-N-01256-01:1992               NORMA PN-EN ISO 7010:2012

 

Udostępnij:

1 thought on “Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa”

Comments are closed.