Bezpieczne przejście dla pieszych – jak należy się zachować na zebrze?

Bezpieczne przejście dla pieszych – jak należy się zachować na zebrze?

29 sierpnia 2021

Przejście dla pieszych to wyznaczone miejsce na obszarze drogi przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Zgodnie z obowiązującymi pieszy, który wchodzi na jezdnię lub torowisku lub przechodzi przez nie, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. W jaki sposób należy zachować się na zebrze?

Przejście dla pieszych – kto ma pierwszeństwo?

Pieszy:

 • znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem;
 • wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Czy zawsze trzeba korzystać z przejścia dla pieszych?

Nie – dozwolone jest przechodzenie przez jezdnię poza przejściem, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeśli skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu. Warto pamiętać, że przepis ten ma zastosowanie jedynie pod warunkiem, że przechodzenie przez jezdnię nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Dodatkowo pieszy ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Kiedy pieszy zobowiązany jest korzystać z przejścia dla pieszych?

 • Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych.
 • Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni przy przechodzeniu przez jezdnię lub torowisko.
 • Przechodząc przez torowisko wyodrębnione z jezdni.
 • Jeśli wysepka dla pasażerów na przystanki komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku dozwolone jest tylko po tym przejściu.

Jeśli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Przejście dla pieszych – czynności zabronione

Zabrania się:

 • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych;
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność dogi;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;
 • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Udostępnij: