BHP a koronawirus

BHP a koronawirus

24 kwietnia 2020

BHP a koronawirus – oznakowanie, instrukcje, sprzęt do wyznaczania bezpiecznych stref.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 wymusza podejmowanie określonych działań w celu wyhamowania epidemii. Niektórzy pracodawcy umożliwiają wykonywanie obowiązków służbowych zdalnie – niestety nie zawsze jest to możliwe. Odpowiedni sprzęt, oznakowanie oraz instrukcje mogą być pomocne w opanowaniu koronawirusa i zapobieganiu jego rozprzestrzeniania się.

Wirus SARS-Cov-2

Wirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, objawiającą się najczęściej gorączką, suchym kaszlem i dusznościami. U chorych mogą występować również bóle mięśni i zmęczenie. Wirus przenosi się głównie drogą kropelkową (kichanie, kaszel, rozmowa), ale ma także zdolność przetrwania na przedmiotach codziennego użytku. W profilaktyce bardzo ważna jest odpowiednia higiena – szczególnie częste i dokładne mycie rąk. Koronawirus osłonięty jest błoną lipidową, niszczą go ogólnodostępne środki dezynfekujące (m.in. mydło, preparaty odkażające na bazie alkoholu, min. 60 – 70%).

BHP a koronawirus

Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny opracowało szereg zaleceń dla zakładów pracy.

BHP a koronawirus – aby zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa, zalecane jest:

 • Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1 – 1,5 metra).
 • Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowania środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Udostępnienie pracownikom, klientom i kontrahentom miejsc, w których mogą myć ręce.
 • Umieszczanie dozowników z płynem dezynfekującym w widocznych miejscach.
 • Wywieszanie, w widocznych miejscach, informacji o tym, jak skutecznie myć ręce.
 • Zwracanie uwagi, aby podczas pracy nie dotykać dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa, oczu.
 • Zwrócenie uwagi na przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania.
 • Zapewnienie, by miejsca pracy były czyste i higieniczne.
 • Ograniczenie podróży służbowych do minimum.
 • Promowanie pracy zdalnej.
 • Zapewnienie dodatkowych środków ochrony indywidualnej (w szczególności maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych).

Wszystkie ważne informacje i zalecenia związane z koronawirusem można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

BHP a koronawirus – jak zapobiegać koronawirusowi?

Aby zapobiegać koronawirusowi, należy:

 • Często i dokładnie myć ręce.
 • Unikać dotykania oczu, ust, nosa.
 • Regularnie myć/dezynfekować powierzchnie, które są często dotykane (np. sklepowe blaty, kierownice samochodów).
 • Regularnie dezynfekować telefon komórkowy i inne przedmioty osobiste, takie jak np. klucze, zegarek, okulary, biżuteria.
 • Zachować bezpieczną odległość podczas rozmów (1 – 1,5 metra).
 • Podczas kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • Dbać o odporność organizmu.
Udostępnij: