Biurowiec – jakie oznaczenia są konieczne?

Biurowiec – jakie oznaczenia są konieczne?

6 września 2017

W przestrzeni miejskiej od lat powstają nowoczesne budynki, a właściwie całe kompleksy, w których mieszczą się siedziby firm, różnych przedsiębiorstw czy administracji publicznej. Biurowce, bo o nich mowa, to miejsca, w których codziennie przebywają setki, a nawet tysiące osób.

Jest to przestrzeń przeznaczona zarówno dla pracowników biur, dla personelu pomocniczego, jak i dla petentów. To właśnie dlatego zarządcy biurowców, ich właściciele, a także użytkownicy muszą szczególnie dbać o zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się na terenie budynku.

Zakaz palenia tytoniu

Od 2010 roku istnieje w Polsce całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, a więc również w zakładach pracy i miejscach takich, jakimi są biurowce (Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Zgodnie z przepisami, które weszły w życie, konieczne jest również umieszczenie w widocznych miejscach odpowiednich piktogramów oraz, uwaga, tabliczek z oznaczeniem słownym, które mają na celu informować o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Odpowiedzialni za umieszczenie odpowiednich tabliczek w biurowcach i innych miejscach publicznych są w świetle prawa właściciele lub osoby zarządzający obiektem. O umieszczeniu oznaczeń lepiej pamiętać – ich brak może skutkować grzywną. Pamiętajmy, że od września 2016 zakaz palenia wyrobów tytoniowych obejmuje również e-papierosy (Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

Palarnie

W budynkach takich jak biurowce właściciele i zarządcy mogą wyznaczyć specjalne miejsce, w których palenie jest dozwolone, tzw. palarnie. Taka przestrzeń musi spełniać szereg wymogów oraz być odpowiednio oznaczona.

Apteczki

Zgodnie z istniejącymi przepisami, w każdym zakładzie pracy powinna być stosownie zaopatrzona apteczka. Obowiązek ten wynika z kodeksu pracy ( Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ) oraz rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Oczywiście, miejsce, w którym znajduje się apteczka w biurowcu, musi być odpowiednio oznaczone, np. np. znakiem apteczka pierwszej pomocy.

Znaki bezpieczeństwa

Znaki ewakuacyjne

Sprawna ewakuacja jest kluczową sprawą w sytuacji, gdy zdrowie i życie osób przebywających w biurowcu narażone jest na niebezpieczeństwo. Z tego względu na właścicielach, zarządcach i użytkownikach budynków ciąży obowiązek umieszczenia odpowiednich, zgodnych z normami, znaków ewakuacyjnych. W Polsce obowiązują obecnie dwie, równoważne normy, które odnoszą się do wyglądu znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją – PN-92-N-01256-02 oraz PN-EN ISO 7010 2012. Przepisy regulują nie tylko wygląd tabliczek z piktogramami, ale także sposób ich rozmieszczenia.

ZNAKI EWAKUACYJNE ZGODNE Z NORMĄ PN-92-N-01256-02

ZNAKI EWAKUACYJNE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN ISO 7010 2012

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Kolejną grupą znaków, które muszą pojawić się w przestrzeni biurowców, są znaki związane z ochroną przeciwpożarową. Umożliwiają one zorganizowanie sprawnej ewakuacji, ale również przeprowadzenie skuteczniej akcji ratowniczej na terenie biurowca. Tak jak w przypadku znaków ewakuacyjnych, również znaki przeciwpożarowe muszą spełniać wymagane normy. Aktualnie obowiązującą normą w Polsce jest PN-EN ISO 7010 2012.

Inne piktogramy o charakterze informacyjnym

Oprócz oznakowań, które wymagane są przez przepisy BHP i regulowane są aktami prawnymi, istnieje również grupa znaków informacyjnych, z którymi możemy spotkać się w biurowcach. Nie są one wymagane z formalnego punktu widzenia, ale dzięki nim łatwiej poruszać się w przestrzeni biurowca, zarówno pracownikom, jak i pozostałym osobom.

Udostępnij:

2 thoughts on “Biurowiec – jakie oznaczenia są konieczne?”

Comments are closed.