Czerwona tablica „Pomnik przyrody”

Czerwona tablica „Pomnik przyrody”

19 stycznia 2023

Czerwona tablica „Pomnik przyrody” informuje o nazwie pomnika przyrody będącego skupiskiem tworów przyrody żywej lub nieożywionej. Jak wygląda i z jakich materiałów powinna być wykonana?

Tabliczka „pomnik przyrody” – oznakowanie informujące o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej

Pojedyncze twory przyrody żywej lub nieożywionej będące pomnikiem przyrody oznakowuje się zieloną tabliczką o wysokości 13,5 cm i szerokości 9 cm. Na tabliczce, w górnej części, widnieje wizerunek orła w koronie (o wymiarach 8 x 8 cm). W dolnej części tabliczki umieszcza się symetrycznie, w dwóch rzędach biały napis „POMNIK PRZYRODY”. Wysokość liter powinna wynosić 1 cm. Odległość między orłem a napisem oraz pierwszym i drugim rzędem napisu i odległość między drugim rzędem napisu a dolną krawędzią tablicy wynosi 1 cm. Odległość orła od górnej tablicy to 0,5 cm.

Czerwona tablica „pomnik przyrody”

W odróżnieniu od zielonej tabliczki, czerwona tablica informuje o nazwie pomnika przyrody będącego skupiskiem tworów przyrody żywej lub nieożywionej.

To, jak powinna wyglądać czerwona tablica „pomnik przyrody”, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r.

 • Tablica może być wykonana z PCV, blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej.
 • Tablica ma kształt prostokąta. Przepisy nie określają wielkości znaku – uzależniony jest on od długości napisów. Stosunek szerokości do wysokości znaku powinien wynosić 3:1.
 • Tablica ma kolor czerwony.
 • W górnej części tablicy umieszczony jest symetrycznie wizerunek białego orła w koronie (emblemat o wymiarach 8 x 8 cm).
 • Poniżej orła umieszcza się symetrycznie, w dwóch rzędach, białe napisy o wysokości liter 8 cm:
  • pierwszy rząd – napis „POMNIK PRZRODY”,
  • drugi rząd – napis informujący o nazwie własnej skupiska tworów przyrody żywej lub nieożywionej.
 • Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

Ponieważ na znaku znajduje się nazwa pomnika przyrody, czerwone tablice wykonuje się na zamówienie.

Drogowskaz do pomnika przyrody – znak E-11

W celu wskazania obiektu uznanego za pomnik przyrody stosuje się drogowskaz E-11, na którym widnieje symbol drzewa.

Zamiast symbolu drzewa na znaku E-11 mogą być umieszczone inne symbole:

 • groty – jeśli znak wskazuje kierunek do groty lub jaskini,
 • skały – jeśli znak wskazuje dojazd do zabytków przyrody nieożywionej,
 • ostoi ptaków – jeśli znak wskazuje dojazd do rezerwatu ptaków.
Udostępnij: