Defibrylator AED w pracy – czy pracodawca musi zapewnić taki sprzęt?

Defibrylator AED w pracy – czy pracodawca musi zapewnić taki sprzęt?

5 maja 2022

Defibrylatory AED coraz częściej pojawiają się w miejscach publicznych. Czy w ramach systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy pracodawca musi zapewnić taki sprzęt? Co na ten temat mówią przepisy?

Pierwsza pomoc w miejscu pracy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić w miejscu pracy sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności powinien zadbać o:

  • organizację punktów pierwszej pomocy, czyli pomieszczeń lub wyodrębnianych miejsc o powierzchni umożliwiającej wniesienie noszy, wyposażenie w umywalki z ciepłą i zimną wodą, a także niezbędny sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy; takie punkty są konieczne w oddziałach, w których wykonywane są prace wiążą się z dużym zagrożeniem dla zdrowia;
  • wyposażenie poszczególnych oddziałów zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy.

Defibrylator AED w pracy a przepisy

Polskie przepisy nie precyzują, jaki sprzęt do udzielania pierwszej pomocy powinien znajdować się w miejscu pracy. Nie znajdziemy również zapisów nakładających na pracodawcę obowiązku zakupu defibrylatorów AED. Warto jednak zauważyć, że zgodnie z unijnymi standardami taki sprzęt powinien znajdować się w każdym zakładzie pracy, w którym pracuje minimum 100 osób. Chociaż nie ma takiego wymogu prawnego, defibrylatory coraz częściej pojawiają się w miejscach publicznych, np. w centrach handlowych, na dworcach, stadionach itp.

Dlaczego defibrylator AED w pracy to dobry pomysł?                

Zakup takiego sprzętu to zdecydowanie dobry pomysł. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia liczy się przede wszystkim czas udzielenia pierwszej pomocy. Defibrylator umożliwia przywrócić prawidłową pracę serca, co może uratować komuś życie. Co ważne – obsługa defibrylatora nie wymaga przeszkolenia. Nowoczesne aparaty wydają komendy głosowe, które instruują, co należy robić.

Gdzie powinien znajdować się defibrylator AED?

Defibrylator powinien być umieszczony w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. W razie wypadku lokalizację sprzętu ułatwi odpowiednie oznakowanie (znak ewakuacyjny „defibrylator” zgodny z normą PN-EN ISO 7010).

Udostępnij: