Znaki ewakuacyjne wg najnowszej normy PN-EN ISO 7010:2012

Nowe znaki ewakuacyjne - norma PN-EN ISO 7010:2012
Budynki i inne obiekty użyteczności publicznej muszą być wyposażone w odpowiednie znaki ewakuacyjne – wynika to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Czytelne i prawidłowo rozmieszczone znaki ewakuacyjne zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w danym miejscu, w przypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji, które wymagają ewakuacji.
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych powinno być czytelne i niebudzące wątpliwości. Znaki powinny umożliwić szybkie przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej, niezależnie od warunków, również w przypadku dużego zadymienia lub braku oświetlenia.
W naszej ofercie znajdziesz znaki ewakuacyjne z opisem i bez (znaki kierunkowe, a także znaki wskazujące położenie sprzętów medycznych i ratunkowych) zgodne z międzynarodową normą ISO 7010.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)