Deklaracja zgodności produkcji WE

Deklaracja zgodności produkcji WE

31 lipca 2018

Deklaracja zgodności produkcji WE to dokument, który potwierdza, że dany wyrób zgodny jest z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Co ważne, wyroby, podlegające ocenie zgodności, czyli m.in. środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, które nie posiadają deklaracji zgodności, nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytkowania na terenie UE. Co jeszcze warto wiedzieć o tym dokumencie?

Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG deklaracja zgodności produkcji WE jest procedurą, na mocy której producent zaświadcza, że wytwarzane i wprowadzane przez niego środki ochrony indywidualnej na rynek zgodne są z postanowieniami dyrektywy i spełniają wymogi UE, które ich dotyczą. Deklaracja zgodności WE jest oświadczeniem pisemnym, składanym jednorazowo.

Deklaracja zgodności WE – wzór 

Deklaracja zgodności WE - wzór

Deklaracja zgodności produkcji WE – znak zgodności WE

Na środkach ochrony indywidualnej, które posiadają deklarację zgodności producent umieszcza znak zgodności WE. Znak ten składa się z liter „CE”, za którymi znajdują się dwie ostatnie cyfry roku, w którym został przyznany. W przypadku udziału jednostki notyfikowanej w badaniu typu WE na znaku powinien być umieszczony także numer identyfikacyjny tej jednostki. Poszczególne składniku znaku WE powinny mieć takie samy wymiary pionowe, przy czym wymiary te nie mogą być mniejsze niż 5 mm.

Znak zgodność WE – wzór

znak zgodności we - wzór

Gdzie powinien być umieszczony znak WE?

Znak WE powinien być umieszczony na każdym egzemplarzu danego środka ochrony indywidualnej, który posiada deklarację zgodności WE, a także na jego opakowaniu. Znak musi być widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania ŚOI. Na środkach ochrony indywidualnej nie mogą być umieszczone inne znaki lub napisy, które można pomylić ze znakiem WE.

Udostępnij: