Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

22 sierpnia 2018

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej.

ŚOI wyposażone w systemy regulacji

Jeśli środki ochrony indywidualnej wyposażone są w systemy regulacji, to systemy te muszą być zaprojektowane i wyposażony w sposób, który uniemożliwia nieprawidłowe ustawienie bez wiedzy użytkownika (w przewidywanych warunkach użytkowania).

Dodatkowe wymagania dla ŚOI zakrywających chronione części ciała

ŚOI zakrywające chronione części ciała muszą być właściwie wentylowane. Właściwa wentylacja powinna ograniczyć pocenie powodowane użytkowaniem danego środka ochrony indywidualnej. Jeżeli nie ma zapewnionej właściwej wentylacji i jeśli jest to możliwe, ŚOI muszą być wyposażone w urządzenia do absorpcji potu.

ŚOI chroniące twarz, oczy i drogi oddechowe

Środki ochrony indywidualnej, które chronią twarz, oczy oraz drogi oddechowe, muszą być skonstruowane w sposób, który minimalizuje wszelkie ograniczenia pola widzenia, związane z ich użytkowaniem.

Stopień optycznej neutralności wizjerów ŚOI tej klasy musi być dostosowany do stosunkowo precyzyjnych i/lub długotrwałych czynności użytkownika.
Jeżeli jest to konieczne, środki ochrony indywidualnej muszą być wyposażone w środki zapobiegające zaparowywaniu.
Wzory środków ochrony indywidualnej dla użytkowników wymagających korekcji wzroku muszą być dostosowane do noszenia ich wraz z okularami lub szkłami kontaktowymi.

Dodatkowe wymagania dla ŚOI, które mogą zostać zahaczone podczas użytkowania

Jeżeli przewidywane warunki użytkowania wskazują na ryzyko zahaczenia ŚOI przez poruszające się przedmioty, powodując tym samym niebezpieczeństwa dla użytkownika, wówczas ŚOI muszą posiadać odpowiedni próg wytrzymałości – powyżej którego ich części składowe będą ulegać oderwaniu, usuwając przy tym niebezpieczeństwo.

Udostępnij: