Dokumentacja techniczna ŚOI

Dokumentacja techniczna ŚOI

13 lipca 2018

Dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji wymagana jest ocena typu WE. Wniosek o taką ocenę składa producent (lub jego przedstawiciel) i musi on zawierać zarówno dane producenta i zakładu produkującego dany środek ochrony osobistej, jak i pełną dokumentację techniczną dla danego ŚOI. Co musi zawierać dokumentacja techniczna ŚOI we wniosku o ocenę typu WE?

Dokumentacja techniczna ŚOI powinna zawierać wszystkie istotne dane o środkach, które stosowane są przez producenta w celu zapewnienia, że dane środki spełniają podstawowe, odnoszące się do nich wymagania. Szczegółowe informacje na temat danych, które we wniosku przedłożyć trzeba upoważnionej jednostce kontroli, znajdują się w załączniku nr III do Dyrektywy 89/686/EWG.

Dokumentacja techniczna ŚOI – co powinna zawierać?

Zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy, dokumentacja techniczna ŚOI powinna składać się z:

 • Rysunków zbiorczych i szczegółowych – jeżeli jest to wskazane, również z niezbędnymi wyliczeniami oraz wynikami badań prototypu (w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stwierdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami).
 • Pełnej listy podstawowych wymagań bezpieczeństwa i norm zharmonizowanych lub innych wymagań technicznych, uwzględnionych przy projektowaniu danego wzoru.
 • Opis urządzeń kontrolno-pomiarowych, które używane są w zakładzie producenta do kontroli zgodności produkcji ŚOI z normami zharmonizowanymi lub innymi wymaganiami technicznymi oraz do utrzymania odpowiedniego poziomu jakości.
 • Kopię karty informacyjnej dla użytkownika, która zawiera informacje na temat:
  • Przechowywania, użytkowania, konserwacji i czyszczenia ŚOI.
  • Daty ważności lub okresu trwałości danego ŚOI.
  • Rodzaju opakowania właściwego do transportu danego ŚOI.
  • Działania danego ŚOI.
  • Odpowiedniego wyposażenia ŚOI.
  • Klas ochrony dla różnych poziomów zagrożeń.
  • Znaczenia ewentualnych oznakowań.
Udostępnij: