Drogowe znaki turystyczne

Drogowe znaki turystyczne

5 stycznia 2022

Drogowe znaki turystyczne, czyli na jakie znaki warto zwracać uwagę, wyruszając w podróż autem.

Znaki drogowe pełnią różne funkcje. Ułatwiają poruszanie się po drogach, organizują ruch, ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami, wskazują wymagany sposób jazdy, mogą również pełnić funkcje informacyjne lub wskazywać różne obiekty – np. miejsca ciekawe ze względów turystycznych. Jadąc na wycieczkę, warto zwracać uwagę na drogowe znaki turystyczne.

Drogowe znaki turystyczne – znaki E-22a, E-22b, E-22c

Samochodowy szlak turystyczny – znak E-22a

Znak E-22a wskazuje kierowcom początek samochodowego szlaku turystycznego oraz jego kontynuacji na skrzyżowaniach. Umieszcza się na nim nazwę szlaku, symbol szlaku, a także strzałkę wskazującą kierunek szlaku.

Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym – znak E-22b

Tablice E-22b ustawia się na drodze, aby wskazać kierunek do obiektu położonego przy samochodowym szlaku turystycznym – jakieś szczególnej atrakcji. Na znaku widnieje symbol szlaku turystycznego oraz strzałka wskazująca kierunek do danego miejsca lub obiektu. W zależności od jego rodzaju na tablicy umieszcza się również stosowny symbol.

Znak ustawia się w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem, na którym następuje zjazd prowadzący do wskazanej na tablicy atrakcji. Jeśli trasa dojazdowa do obiektu zmienia kierunek, znaki umieszcza się dodatkowo również na tych skrzyżowaniach, na których kierunek dojazdu ulega zmianie. Niekiedy znak E-22b umieszcza się na początku szlaku turystycznego (jeśli wskazuje np. zamek, pałac, itp.).

Informacja o obiektach turystycznych – znak E-22c

Znak E-22c wskazuje obszar (np. miasto), na którym znajduje się szereg ciekawych obiektów i atrakcji turystycznych. Na tablicy umieszcza się nazwę danego obszaru oraz symbole występujących na nim atrakcji. Znaki ustawia się na drogach wjazdowych do obszaru.

Inne drogowe znaki turystyczne

Punkt informacji turystycznej – znak D-34

Znak informacyjny D-34 stosuje się, aby wskazać uczestnikom ruchu miejsc, w których działa zorganizowana informacja turystyczna zapewniona przez personel.

Drogowskazy turystyczne

Warto również zwrócić uwagę na drogowskazy turystyczne (znaki od E-7 do E12 i znak E-12a), które wskazują kierunki do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych, np. do przystani wodnych, zabytków kultury i przyrody, muzeów itp.

Udostępnij: