Znaki szlaków rowerowych

Znaki szlaków rowerowych

11 marca 2019

Turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym warto wiedzieć, na jakie znaki szlaków rowerowych można napotkać podczas wycieczki.

Znaki szlaków rowerowych – przegląd

Znaki szlaków rowerowych krajowych

 • R-1 Szlak rowerowy krajowy – jest to podstawowy znak, wskazujący na kontynuację trasy. Powtarzalność znaku R-1 uzależniona jest w dużej mierze od uwarunkowań terenowych, jednak znaki powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 400 m.
 • R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
 • R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego – znak umieszczany jest przed zakrętem. W zależności od potrzeby, strzałka może być umieszczona pod kątem 45 lub 90 stopni.

Znaki szlaków rowerowych międzynarodowych

 • R-2 Szlak rowerowy międzynarodowy
 • R-2a Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
 • R-3 Tablica szlaku rowerowego – znak wskazuje na kierunek dalszej jazdy oraz na odległość do głównych miejscowości, które położone są przy szlaku rowerowym.

Znaki szlaków rowerowych R-1, R-1a, R-1b, R-2 i R-2a mają kształt kwadratu o wymiarach 200 x 200 mm. Na znakach R-1, R-1a i R-1b umieszcza się symbol roweru oraz odpowiednio prostokąt, kółko lub strzałkę, które oznaczają odpowiednio kontynuację, początek (koniec) lub zmianę kierunku szlaku rowerowego. Barwa prostokąta, koła i strzałki odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego.

Na znaku R-2 umieszcza się symbol roweru oraz numer międzynarodowego szlaku rowerowego. Z kolei na znaku R-2a widnieje dodatkowo strzałka, wskazująca zmianę kierunku szlaku.

Znak R-1a umieszcza się na początku i na końcu szlaku, a znak R-1 – pomiędzy skrzyżowaniami, dla potwierdzenia szlaku rowerowego.

Zarówno znak R-1b, jak i R2a umieszcza się przed skrzyżowaniami, na których szlak zmienia kierunek.

Znak R-3 wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym. Ponadto może znajdować się na nim nazwa organizacji turystycznej, która wytyczyła szlak.

Pozostałe znaki szlaków rowerowych

 • R-4 Informacja o szlaku rowerowym– wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Tabliczka występująca pod tym znakiem informuje o utrudnieniu, jakie występuje na szlaku rowerowym. W dolnej części znaku umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
 • R-4a Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego – wskazuje przebieg i kierunek szlaku rowerowego. Na znaku umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg. Przebieg szlaku rowerowego oznaczony jest szerszą linią, zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
 • R-4b Zmiana kierunku szlaku rowerowego – w dolnej części znaku umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Tabliczka umieszczona pod tym znakiem informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
 • R-4c Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego – wskazuje odległości do ważniejszych miejscowości znajdujących się na trasie szlaku, wskazując jednocześnie zmianę kierunku szlaku.
 • R-4d Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały, podający odległość – wskazuje odległości do ważniejszych miejscowości znajdujących się na trasie szlaku, wskazując jednocześnie zmianę kierunku szlaku.
 • R-4e Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego – umieszcza się od 100m do 200m przed połączeniem szlaków rowerowych.
 • T-R Tabliczka 'Spadek wysokości’ powinna być stosowana pod znakiem R4 jeśli wysokość spadku jest większa niż 3%
 • T-R Tabliczka 'Wzniesienie’ należy umieścić pod znakiem R4 jeśli wzniesienie na szlaku rowerowym jest większe niż 3%
 • T-R Tabliczka 'Zwężenie szlaku rowerowego’ o zwężeniu znajdującym się na szlaku rowerowym
 • T-R Tabliczka 'Nierówności na szlaku rowerowym’ informuje o nierównościach znajdujących się na szlaku rowerowym
Udostępnij: