Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa – PN-EN ISO 7010

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa – PN-EN ISO 7010

17 kwietnia 2020

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa – wykaz znaków zgodnych z obowiązującą normą PN-EN ISO 7010.

Znaki ewakuacyjne – prezentacja

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN ISO 7010

 • Pierwsza pomoc medyczna – znak wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt lub pomieszczenie pierwszej pomocy.
 • Telefon alarmowy – znak wskazuje miejsce, w którym znajduje się znak alarmowy.
 • Miejsce zbiórki ewakuacji – znak wskazuje bezpieczne miejsce zbiórki, w którym, po ewakuacji, powinny zgromadzić się osoby.
 • Stłuc, aby uzyskać dostępznak wskazuje zabezpieczenie (osłonę), którą należy stłuc, aby uzyskać dostęp do klucza lub systemu otwarcia, bądź przegrody w celu uzyskania możliwości ewakuacji.
 • Lekarz – znak wskazuje miejsce, w którym znaleźć można lekarza.
 • Defibrylator – znak wskazuje miejsce, w którym znajduje się defibrylator.

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN ISO 7010 – c.d.

 • Prysznic do przemywania oczu – znak wskazuje, gdzie znajdują się prysznice do przemywania oczu.
 • Prysznic bezpieczeństwa – znak wskazuje, gdzie znajduje się prysznic bezpieczeństwa.
 • Nosze – znak wskazuje, gdzie znajdują się nosze.
 • Okno ewakuacyjne z drabiną – znak wskazuje usytuowanie okna ewakuacyjnego wraz z zainstalowaną drabiną ewakuacyjną / zewnętrznymi schodami ewakuacyjnymi.
 • Okno ratunkowe – znak wskazuje usytuowanie okna ratunkowego, przez które służby ratownicze mogą przeprowadzić ewakuację, wykorzystując przy tym drabiny lub podnośniki jednostek ratowniczo-gaśniczych.
 • Przycisk awaryjnego zatrzymania – znak wskazuje, gdzie usytuowany jest awaryjny przycisk zatrzymania.

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN ISO 7010 – c.d.

 • Przekręć w  lewo / w prawo, aby otworzyć – znak informuje, że w celu otwarcia drzwi na drodze ewakuacji klamkę należy przekręcić w kierunku odwrotnym / w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara.
 • Pchać po lewej / po prawej stronie, aby otworzyć – znak wskazuje drzwi na drodze ewakuacji, które należy pchać po lewej / po prawej stronie, aby je otworzyć.
 • Tymczasowe schronienie ewakuacyjne – znak wskazuje miejsce tymczasowego schronienia ewakuacyjnego.
 • Młotek awaryjny – znak wskazuje, gdzie znajduje się młotek awaryjny.
 • Torba medyczna – znak wskazuje, gdzie znajduje się torba medyczna.

Ewakuacyjne znaki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN ISO 7010 – c.d.

 • Resuscytator tlenu – znak wskazuje, gdzie znajduje się resuscytator tlenu.
 • Maska ucieczkowa – znak wskazuje, gdzie znajduje się maska ucieczkowa.
 • Przesunąć w prawo / w lewo, aby otworzyć – znak wskazuje drzwi na drodze ewakuacyjnej, które należy przesunąć w prawo / w lewo, aby je otworzyć.
 • Ciągnąć z lewej / z prawej strony, aby otworzyć – wskazuje drzwi na drodze ewakuacyjnej, które należy ciągnąć z lewej / z prawej strony, aby je otworzyć.
 • Drabina ewakuacyjna – znak wskazuje, gdzie znajduje się drabina służąca do ewakuacji.
 • Krzesło ewakuacyjne – wznak wskazuje, gdzie znajduje się krzesło ewakuacyjne.
Udostępnij: