Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości

Indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości

13 lipca 2018

Prace na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych. Aby zminimalizować ryzyko złamań, potłuczeń i innych urazów, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca powinien dostarczyć odpowiednie środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

Pracodawca musi dostarczyć swoim pracownikom indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości, jeżeli zagrożeń nie można uniknąć lub wystarczająco ograniczyć środkami ochrony zbiorowej (np. poprzez zamontowanie barier czy siatek bezpieczeństwa) lub odpowiedniej organizacji pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 praca na wysokości, podczas której należy stosować środki ochrony przed upadkiem z wysokości, to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi lub ziemi. W myśl Rozporządzenia do prac na wysokości nie zaliczają się, niezależnie od wysokości, prace na powierzchni, która:

 • Osłonięta jest ze wszystkich stron, do wysokości co najmniej 1,5 metra, pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi.
 • Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Oprócz środków, które chronią przed upadkami, należy pamiętać także o stosowaniu innych, adekwatnych do charakteru pracy ŚOI.

Kiedy należy stosować środki ochrony przed upadkiem z wysokości – szczegółowa lista

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości należy stosować w szczególności:

 • Podczas prac na rusztowaniach.
 • Przy montażu elementów prefabrykowanych.
 • Podczas prac na masztach i słupach.
 • Podczas prac w kabinach wysokich dźwigów.
 • Podczas prac w wysoko położonych kabinach urządzeń magazynowych.
 • Podczas pracy na wieżach wiertniczych, masztach, czworonogach i trójnogach.
 • Podczas prac w szybach i kanałach ściekowych.

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku zostały wymienione następujące środki ochrony przed upadkiem z wysokości:

 • Uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe.
 • Linki bezpieczeństwa.
 • Urządzenia samohamowne.
 • Inne środki chroniące przed upadkiem z wysokości.
Udostępnij: