Inteligentne przejście dla pieszych: jak działają oświetlane znaki i gdzie się je stosuje?

Inteligentne przejście dla pieszych: jak działają oświetlane znaki i gdzie się je stosuje?

30 października 2019

Jednym ze sposobów na poprawę bezpieczeństwa pieszych są aktywne przejścia dla pieszych. Na jakiej zasadzie działają?

Przejścia dla pieszych

Zgodnie z przepisami pieszy, podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejścia dla pieszych. Przechodząc z jednej strony drogi na jej drugą stronę, może korzystać z:

  • dowolnego miejsca, o ile oddalone jest ono od wyznaczonego przejścia dla pieszych więcej niż odległość, która wymagana jest w przepisach;
  • przejść dla pieszych w poziomie terenu (bez wyspy azylu) – z sygnalizacją świetlną lub bez niej;
  • przejść dla pieszych z wyspą azylu – z sygnalizacją świetlną (jedno- lub dwuetapowe), bez sygnalizacji świetlnej lub bez sygnalizacji świetlnej i z labiryntem;
  • bezkolizyjnych, dwupoziomowych przejść dla pieszych (kładka lub tunel).

Statystyki

Przepisy wskazują, że to pieszy, znajdujący się na wyznaczonym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie ma jednak pierwszeństwa, kiedy dopiero dochodzi do wyznaczonego przejścia i wyraża zamiar wejścia na to przejście – o zmianę przepisów w tej kwestii od lat walczą różne stowarzyszenia.

Okazuje się, że przejścia dla pieszych są jednym z najmniej bezpiecznych miejsc na drodze. Policyjne statystyki wskazują, że w 2018 roku doszło do 3721 wypadków na przejściach. W wypadkach tych zginęło aż 269 osób, a 3584 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych na przejściach jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się już na przejściu. Część przejść jest źle oświetlona – najwięcej wypadków na przejściach dla pieszych ma miejsce w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy, ze względu na wcześnie zapadający zmierzch, ograniczona jest widoczność.

Aktywne przejścia dla pieszych – sposób na poprawienie bezpieczeństwa

Aktywne przejścia dla pieszych to przykład tego, jak nowe technologie można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Urządzenia wyposażone są w system czujników ruchu i lampy (aktywne punktowe elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze LED).

Sensory uruchamiają oświetlenie na pasach, kiedy do przejścia zbliża się pieszy – migająca żółta lampa ostrzega kierowców o pieszych, a jeśli jest ciemno, aktywowane jest dodatkowe oświetlenie. To kolejny sygnał dla kierowcy (oprócz np. znaków drogowych), że musi on zachować szczególną ostrożność i zwolnić.

Bardzo często przed aktywnymi przejściami montuje się specjalne maty antypoślizgowe, które mają ułatwiać hamowanie przed przejściem dla pieszych.

Aktywne przejścia dla pieszych są rozwiązaniem skutecznym i ekonomicznym – ich koszt może być nawet dziesięciokrotnie mniejszy niż montaż sygnalizacji świetlnej.

Udostępnij: