Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki drogowe Ostrzegawcze A - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki drogowe ostrzegawcze w Znakowo.pl
Znaki ostrzegawcze (znaki drogowe typu A) uprzedzają kierowców o miejscach na drodze, w których występują lub mogą występować niebezpieczeństwa. Widząc taki znak, kierowca powinien zachować szczególną ostrożność.
Znaki ostrzegawcze mają kształt żółtego trójkąta z czerwoną obwódką i z czarnym piktogramem w środku (oprócz znaku A-7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu – żółty trójkąt z czerwoną obwódką, bez żadnego piktogramu, stojący na wierzchołku).
Znaki ostrzegawcze (z opisem lub bez) umieszcza się:
• w odległości 150-300 m od miejsca niebezpiecznego – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
• w odległości do 100 m od miejsca niebezpiecznego – na pozostałych drogach.
Pod znakami ostrzegawczymi mogą być umieszczone tabliczki:
• T1 – tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego;
• T2 – tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo;
• T3 – tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo (powtórzenie znaku na końcu odcinka drogi).
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drogowych znaków ostrzegawczych dostępnych na Znakowo.pl.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)
strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)

Ostrzegawcze A

Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze / ostrzegawcze znaki drogowe / znaki drogowe typu A / znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem / zagrożeniem
Na Znakowo.pl znajdziesz znaki drogowe ostrzegawcze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
• A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
• A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
• A-3 Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
• A-4 Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
• A-5 Skrzyżowanie dróg
• A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
• A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
• A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
• A-6d ¬Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
• A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
• A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
• A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
• A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
• A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
• A-11 – Nierówna droga
• A-11a – Próg zwalniający
• A-12a – Zwężenie jezdni obustronne
• A-12b – Zwężenie jezdni prawostronne
• A-12c – Zwężenie jezdni lewostronne
• A-13 – Ruchomy most
• A-14 – Roboty na drodze
• A-15 Śliska jezdnia
• A-16 Przejście dla pieszych
• A-17 Uwaga dzieci
• A-18a Uwaga na zwierzęta domowe
• A-18b Uwaga na zwierzęta dzikie
• A-19 Uwaga silny boczny wiatr
• A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
• A-21 Tramwaj
• A-22 Niebezpieczny zjazd
• A-23 Stromy podjazd
• A-24 Rowerzyści
• A-25 Spadające odłamki skalne
• A-26 Lotnisko
• A-27 Nadbrzeże lub brzeg rzeki
• A-28 Sypki żwir
• A-29 Sygnały świetlne
• A-30 Inne niebezpieczeństwa
• A-31 Niebezpieczne pobocze
• A-32 Oszronienie jezdni
• A-33 Zator drogowy
• A-34 Wypadek drogowy