Jak oznakować ładunek wystający poza pojazd?

Jak oznakować ładunek wystający poza pojazd?

5 maja 2022

Musisz przewieźć coś, co będzie wystawało poza auto? Sprawdź, co mówią na ten temat przepis i jak oznakować ładunek wystający poza pojazd.

Przewożony ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej (lub dopuszczalnej ładowności) pojazdu i musi być odpowiednio zabezpieczony. Kodeks drogowy wskazuje również, że nie może naruszać stateczności pojazdu, utrudniać kierowania ani ograniczać widoczności. Niedopuszczalne jest, by zasłaniał światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które wyposażone jest auto. A co, jeśli trzeba przewieźć coś dużego? Jak oznakować ładunek wystający poza pojazd, by nie dostać mandatu i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu?

Ładunek wystający z przodu pojazdu

Jeśli ładunek wystaje z przodu pojazdu, oznacza się go chorągiewką – pomarańczową lub z dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami. Chorągiewki muszą być widoczne z boków i z przodu auta. W okresie niedostatecznej widoczności dodatkowo należy oznaczyć ładunek białym światłem umieszczonym na najbardziej wysuniętej części ładunku.

Jak oznakować ładunek wystający poza pojazd z boku?

Do oznakowania ładunku wystającego z boku używa się pomarańczowej chorągiewki o minimalnych wymiarach 50 x 50 cm. Umieszcza się ją przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku. W przypadku niedostatecznej widoczności stosuje się światła odblaskowe – białe (skierowane do przodu) i czerwone, (skierowane do tyłu). Światła nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

Jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku.

Ładunek wystający z tyłu pojazdu

W takiej sytuacji ładunek oznacza się biało-czerwonymi pasami (minimum po dwa pasy każdej barwy). Ich łączna, widoczna od tyłu powierzchnia, nie może być mniejsza niż 1000 cm2. Pasy umieszcza się bezpośrednio na ładunku, na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na jego końcu bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie). W okresie niedostatecznej widoczności, na najbardziej wystającej krawędzi, umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe. Przy przewozie drewna można zamiast pasów oznakować ładunek chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej.

Ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony czerwoną chorągiewką (minimum 50 x 50 cm).

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Udostępnij: