Oznakowanie ADR

Oznakowanie ADR

4 stycznia 2021

Oznakowanie ADR – kiedy stosuje się tablice pomarańczowe gładkie, a kiedy tablice pomarańczowe z numerami? Kiedy otwierać tablice ADR?

Zgodnie z przepisami jednostki przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane dwoma prostokątnymi tablicami barwy pomarańczowej umieszczonymi w płaszczyźnie pionowej. Jedną tablicę umieszcza się z przodu, a drugą z tyłu pojazdu, przy czym obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki.

Jeśli przyczepa zawierająca towary niebezpieczne została odłączona od pojazdu samochodowego w trakcie przewozu towarów niebezpiecznych, to tablica barwy pomarańczowej powinna pozostać z tyłu przyczepy.

Oznakowanie ADR – nalepki ostrzegawcze

Dodatkowo, oprócz tablic pomarańczowych, do oznakowania pojazdów (cystern, kontenerów) przewożących towary niebezpieczne używa się odpowiednich nalepek ostrzegawczych. Piktogramy na nich wskazują na charakterystykę przewożonych materiałów i ostrzegają przed możliwym zagrożeniem (np. substancje, materiały i przedmioty wybuchowe; materiały zapalne; materiały trujące; materiały zakaźne). Nalepki ADR mają kształt rombu o wymiarach minimum 10 x 10 cm i powinny być umieszczone na zewnętrznej powierzchni kontenerów, MEGC, MEMU, kontenerów-cystern, cystern przenośnych oraz pojazdów – na obu bokach, na wysokości komór (w przypadku cystern wielokomorowych) i z tyłu.

Ogólne wymagania dla tablic barwy pomarańczowej

Tablice barwy pomarańczowej powinny mieć właściwości odblaskowe i odpowiednie wymiary – szerokość 40 cm i wysokość 30 cm. Powinny być otoczone czarnym obrzeżem o szerokości 15 mm. Materiały użyte do wytworzenia tablicy powinny być odporne ma warunki atmosferyczne i zapewniać trwałość oznakowania. Tablica powinna pozostać w miejscu jej umocowania po 15 minutach przebywania w ogniu, niezależnie od pozycji, w której znajduje się pojazd.

Przez środek tablicy może przebiegać czarna pozioma linia o szerokości 15 mm.

Oznakowanie ADR – tablice gładkie i tablice z numerami

Tablice gładkie (bez numerów rozpoznawczych) wykorzystuje się przy transporcie towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki (w opakowaniach). Tablice z numerami powinny natomiast znajdować się na pojazdach przewożących towary niebezpieczne w cysternach lub luzem.

Kiedy otwierać tablice ADR?

Tablice ADR mogą być łamane (składane). To wygodne rozwiązanie – gdy pojazd nie przewozi materiałów niebezpiecznych, wystarczy złożyć tablicę.

Udostępnij: