Jaka gaśnica do samochodu osobowego, ciężarowego, a jaka do auta z LPG? Która będzie najlepsza dla Ciebie?

Jaka gaśnica do samochodu osobowego, ciężarowego, a jaka do auta z LPG? Która będzie najlepsza dla Ciebie?

31 stycznia 2021

Gaśnica samochodowa jest w Polsce obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu. Jaką wybrać do auta?

Co mówią przepisy

Wybieramy egzemplarz do samochodu osobowego

Każdy pojazd poruszający się po drogach musi być odpowiednio wyposażony – reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jednym z obowiązkowych elementów, o którym muszą pamiętać kierowcy w Polsce jest gaśnica.

Pojazd samochodowy wyposaża się (…) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla.

Gaśnica w samochodzie ciężarowym

Gaśnica musi znajdować się również w autobusie i samochodzie ciężarowym przystosowanym do przewozu osób mówi o tym:

 • Rozdział 5. Rozporządzenia (Warunki dodatkowe dla autobusu) – Autobus powinien być wyposażony w (…) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6,00 m może być wyposażony w jedną gaśnicę.
 • Rozdział 10. Rozporządzenia (Warunki dodatkowe dla samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób) – Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób odpowiadają następującym warunkom (…) dwie gaśnice, z  których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a  druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

Gaśnica w pojazdach przewożących towary niebezpieczne – przepisy ADR

Również pojazdy przewożące substancje lub towary niebezpieczne muszą być wyposażone w odpowiednie środki przeciwpożarowe. Konieczne są minimum dwie gaśnice o odpowiedniej pojemności (w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej) – jedna do gaszenia pożaru silnika lub kabiny oraz druga, dodatkowa.

jaka gasnice wybrac do samochodu osobowego

Minimalne wymagania dotyczące gaśnic przenośnych dla grup pożarów A, B, C

Pojazd ADR ≤ 3,5 tony

 • Minimalna liczba gaśnic: 2;
 • Minimalna całkowita pojemność na jednostkę transportową: 4 kg;
 • Gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny – co najmniej jedna o minimalnej pojemności 2 kg;
 • Dodatkowa gaśnica – co najmniej jedna gaśnica o minimalnej pojemności 2 kg.

Pojazd ADR > 3,5 tony ≤ 7,5 tony

 • Minimalna liczba gaśnic: 2;
 • Minimalna całkowita pojemność na jednostkę transportową: 8 kg;
 • Gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny – co najmniej jedna o minimalnej pojemności 2 kg;
 • Dodatkowa gaśnica – co najmniej jedna gaśnica o minimalnej pojemności 6 kg.

Pojazd ADR  7,5 tony

 • Minimalna liczba gaśnic: 2;
 • Minimalna całkowita pojemność na jednostkę transportową: 12 kg;
 • Gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny – co najmniej jedna o minimalnej pojemności 2 kg;
 • Dodatkowa gaśnica – co najmniej jedna gaśnica o minimalnej pojemności 6 kg.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w gaśnicę stałą, uruchamianą automatycznie w przypadku pożaru silnika lub w inny łatwy sposób, to gaśnica przenośna odpowiednia do zwalczania pożaru silnika nie jest wymagana.

Jaka gaśnica do samochodu?

Przepisy nie wskazują konkretnie, jaką gaśnicę należy mieć w samochodzie osobowym ani jaka gaśnica przeznaczona jest do samochodu dostawczego. W Rozporządzeniu znajduje się zapis, że musi być ona umieszczona w miejscu łatwo dostępnym. Przyjmuje się jednak, że minimalna pojemność gaśnicy samochodowej to 1 kg. Specjaliści przekonują jednak, że – zwłaszcza w przypadku aut dostawczych – warto zdecydować się na zakup gaśnicy o pojemności 2 kg.

Za brak gaśnicy w samochodzie grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Policjant może ukarać mandatem również wówczas, gdy gaśnica nie znajduje się, tak jak mówią o tym przepisy, w miejscu łatwo dostępnym. Obecność gaśnicy w pojeździe może być skontrolowana podczas przeglądu technicznego, a jej brak skutkować negatywnym wynikiem badania.

Gdzie wozić gaśnicę? Co oznacza „łatwy dostęp”? Przede wszystkim warto kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie konieczności bardzo ważne jest szybkie zlokalizowanie sprzętu gaśniczego – tak aby móc z niego szybko skorzystać. Jednocześnie warto pamiętać, że nieodpowiednio przewożona gaśnica (np. luźno, pod fotelem) może stanowić potencjalne zagrożenie, np. podczas wypadku.

gasnica - obowiazkowy element wyposazenia samochodu

Wariant dla samochodu z LPG

Zastanawiasz się, jaka gaśnica niezbędna jest do samochodu z gazem? W tej kwestii przepisy nie nakładają na właścicieli pojazdów LPG żadnych dodatkowych wymagań. Oznacza to, że w samochodach z instalacją gazową może być taka sama gaśnica jak w samochodach napędzanych benzyną czy olejem napędowym.

Wyposażenie gaśnicze pojazdu ADR

O ile przepisy jasno nie wskazują, jaka gaśnica powinna znaleźć się w samochodzie osobowym lub dostawczym, jakie normy powinna spełniać czy jak powinna być zamontowana, tak kwestia gaśnicy w samochodzie z oznakowaniem ADR jest ściśle regulowana.

Środek gaśniczy powinien być odpowiedni do użycia w pojeździe i powinien spełniać odpowiednie wymagania normy EN 3 Gaśnice przenośne, Część 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007). Środki gaśnicze nie powinny przy tym powodować uwalniania gazów toksycznych do wnętrza kabiny kierowcy lub pod wpływem ciepła wydzielanego podczas pożaru.

Gaśnice przenośne powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane. W celu zapewnienia bezpiecznego działania gaśnic, powinny one podlegać kontrolom okresowym (zgodnie z przyjętymi normami krajowymi). Powinny być również oznakowane znakiem zgodności z normą uznaną przez właściwą władzę oraz oznaczeniem wskazującym odpowiednio datę (miesiąc, rok) następnej kontroli lub maksymalny okres użytkowania.

Gaśnice powinny być zamontowane na jednostkach transportowych w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu. Sposób ich zamontowania powinien zapewniać ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, gwarantując w ten sposób ich bezpieczną eksploatację

Rodzaje gaśnic i oznaczenia                                               

Gaśnice mogą być wypełnione różnymi substancjami – dobór odpowiedniego środka gaśniczego jest kluczowy przy walce z pożarem. Dla rozróżnienia różnego rodzaju gaśnic wprowadzono oznaczenia literowe.

Literowe oznaczenia na gaśnicach od A do E wskazują, jaki typ pożaru można nimi gasić. W Europie stosuje się następujące oznaczenia środków gaśniczych:

 • A – gaśnice do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się, nie tylko powodują płomień, ale również ulegają rozżarzeniu (np. papier, drewno, guma);
 • B – gaśnice do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się, ulegają stopieniu (np. benzyna, polietylen, smoła);
 • C – gaśnice do gaszenia pożarów gazów palnych (np. metan, acetylen, propan);
 • D – gaśnice do gaszenia pożarów metali palnych (np. magnez, sód, uran, lit);
 • E – gaśnice do gaszenia sprzętów elektrycznych;
 • F – gaśnice do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (np. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

Rodzaje gaśnic – która będzie najlepsza?

Gaśnice samochodowe pozwalają na ugaszenie niewielkiego pożaru, w jego początkowej fazie. Najczęściej są to pożary na skutek zwarć w instalacji elektrycznej auta. Jednak zawsze przed przystąpieniem do gaszenia pożaru należy najpierw wezwać odpowiednie służby – nie możemy bowiem mieć pewności, że uda nam się opanować sytuację i czy ogień nie rozprzestrzeni się.

Gaśnica z jednym kilogramem substancji gaśniczej działa jedynie kilka sekund. To dosyć mało, biorąc pod uwagę fakt, że przeważnie najpierw uruchamiamy gaśnicę, a dopiero później zastanawiamy się, jak ugasić pożar. W ten sposób marnujemy dużą ilość środka gaśniczego. Z tego powodu warto zdecydować się na nieco większą gaśnicę 2-kilogramową, która pozwala na gaszenie pożaru nawet przez ponad 20 sekund i jest w stanie poradzić sobie nawet z większym ogniem.

Gaśnice ABC i BC

Najlepsza do samochodu będzie gaśnica proszkowa ABC. Nieco tańsza będzie gaśnica BC, jednak warto mieć świadomość, że nie będzie ona skuteczna w przypadku każdego rodzaju pożaru (nie nadaje się do gaszenia płonących ciał stałych). Istnieje więc duże ryzyko, że nie zdusimy pożaru w zarodku.

Co robić w razie pożaru?

Przede wszystkim należy wyłączyć zapłon w aucie, wyjąć kluczyki, ewakuować pasażerów i zlokalizować źródło ognia. Jeśli dym wydobywa się spod maski, nie należy otwierać jej szeroko i gwałtownie – dopływ tlenu tylko zintensyfikuje ogień. Powinniśmy delikatnie uchylić maskę tak, aby mieć dostęp do źródła ognia, precyzyjnie kierując dyszę gaśnicy w to miejsce i rozpylając środek gaśniczy. Gaśnicę należy trzymać w pozycji pionowej, a akcji nie można przerywać do momentu, aż w gaśnicy skończy się substancja gaśnicza. Trudniejszy do ugaszenia jest ogień wydobywający się spod deski rozdzielczej. Niestety, często są to miejsca bardzo zabudowane, przez co trudno dotrzeć do źródła ognia.

Gdzie kupić gaśnicę do samochodu?

Szukasz gaśnicy samochodowej? Zapraszamy na Znakowo.pl. W naszym sklepie znajdziesz również inne elementy wyposażenia samochodu (również pojazdów przewożących towary lub substancje niebezpieczne):

Udostępnij: