Klasa 9 ADR – jakie materiały obejmuje?

Klasa 9 ADR – jakie materiały obejmuje?

16 marca 2023

Jakie materiały i przedmioty obejmuje klasa 9 ADR? Jaka nalepka przeznaczona jest do oznakowania jednostek przewożących takie ładunki?

Jakie materiały obejmuje klasa 9 ADR? Klasyfikacja

Klasa 9 obejmuje materiały i przedmioty, które podczas przewozu stwarzają zagrożenie inne niż materiały objęte tytułami pozostałych klas.

Podział materiałów i przedmiotów zaliczających się do klasy 9

M1 – materiały, które wdychane w postaci drobnego pyłu, mogą zagrażać zdrowiu – azbest i tworzące go mieszaniny.

M2 – materiały i przedmioty, które w razie pożaru mogą tworzyć dioksyny – są to polichlorowane bifenyle (PCB), terfenyle (PCT), polichlorowcowane bifenyle i terfenyle oraz zawierające je mieszaniny, a także przedmioty zawierające wymienione materiały lub ich mieszaniny, np.: transformatory, kondensatory.

M3 – materiały wydzielające pary palne – grupa obejmuje polimery zawierające materiały zapalne ciekłe o temp. zapłonu nieprzekraczającej 55°C.

M4 – baterie litowe.

M5 – przedmioty ratownicze, np. poduszki powietrzne, a także części pojazdów silnikowych (jeśli spełniają wymagania określone w przepisach).

M6 – M8 – materiały zagrażające środowisku – substancje ciekłe lub stałe zanieczyszczające środowisko wodne oraz roztwory i mieszaniny takich substancji.

 • M6 – materiały zagrażające środowisku wodnemu, ciekłe;
 • M7 – materiały zagrażające środowisku wodnemu, stałe;
 • M8 – mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie.

M9 – M10 – materiały o podwyższonej temperaturze – grupa obejmuje materiały, które są przewożone lub nadawane do przewozu w stanie ciekłym w temp. 100°C lub wyższej, a w przypadku, gdy charakteryzują się temp. zapłonu – poniżej tej temp.; materiały stałe, które przewożone są lub nadawane do przewozu w temp. 240°C lub wyższej.

 • M9 – materiały ciekłe;
 • M10 – materiały stałe.

 M11 – inne materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie podczas przewozu, nieodpowiadające definicjom pozostałych klas, w tym m.in.:

 • materiały ciekłe bardzo lotne,
 • zestawy chemiczne i zestawy pierwszej pomocy,
 • pojazdy, silniki i maszyny spalania wewnętrznego,
 • materiały wydzielające szkodliwe dymu,
 • stałe związki amonowe o temp. zapłonu niższej niż 60°C,
 • przedmioty zawierające różne towary niebezpieczne.

Klasa 9 ADR – oznakowanie

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane – pomarańczowymi tablicami ADR oraz piktogramami CLP wskazującymi, jakie zagrożenie stwarza przewożony ładunek. Oprócz tego jednostki oznakowuje się naklejkami ostrzegawczymi, umożliwiającymi identyfikację klasy przewożonych materiałów.

Naklejki dla klasy 9 ADR

 TłoSymbolCyfra w dolnym rogu
9Białe.W górnej połowie – siedem pionowych pasów koloru czarnego.Podkreślona cyfra 9 (koloru czarnego).
9ABiałe.W górnej połowie – siedem pionowych pasów koloru czarnego.
W dolnej połowie – czarny piktogram przedstawiający baterie; jedna uszkodzona i emitująca płomień.
Podkreślona cyfra 9 (koloru czarnego).

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: