Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Tablice ADR ostrzegawcze

Tablice ADR ostrzegawcze na Znakowo.pl
Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne muszą być prawidłowo oznakowane – niemal w całej Europie obowiązuje system piktogramów ostrzegawczych ADR-RID (konwencja ADR dotyczy międzynarodowego transportu drogowego, natomiast RID – transportu kolejowego). Na specjalnych, pomarańczowych tablicach umieszcza się numery klasyfikujące zagrożenie. Dwie lub trzy cyfry w górnej części tablicy to numer rozpoznawczy (kategoria) niebezpieczeństwa, natomiast liczba w dolnej części tablicy to numer porządkowy substancji.
Tablice ADR (gładkie i łamane) – będące niezbędnym elementem wyposażenia każdego pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne, trujące czy łatwopalne, takie jak np. olej napędowy w cysternie – zamówisz na Znakowo.pl. W ofercie mamy również kieszenie na tablice ADR, blaszki numeryczne, a także tablice z napisami, np. „Odpady”, „A”, „LQ”.