Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI

Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI

14 sierpnia 2018

Podstawowe wymagania dla ŚOI, cz. II

Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI to jedno z zagadnień, którym zajmuje się dyrektywa 89/686/EWG. Jak powinny być zaprojektowane i skonstruowane oraz jakie warunki muszą spełniać środki ochrony indywidualnej, żeby zapewnić ich użytkownikom odpowiednią ochronę przed zagrożeniami i jednocześnie maksymalny komfort podczas noszenia?

Dopasowanie ŚOI do budowy ciała użytkownika

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 89/686/EWG komfort i skuteczność ŚOI powinna być zapewniona m.in. przez zaprojektowane i wykonane ich w taki sposób, aby ułatwić prawidłowe zakładanie i utrzymywanie we właściwym miejscu przez przewidziany okres użytkowania. W tym celu uwzględnione powinny zostać także panujące wokół warunki, wykonywane ruchy i zmiany pozycji.

Środki ochrony indywidualnej powinny być dostosowane do budowy ciała użytkownika za pomocą wszelkich dostępnych środków, np. przez zapewnienie odpowiednich sposobów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie odpowiedniego zakresu rozmiaru.

Komfort użytkowania i skuteczność ŚOI – lekkość i wytrzymałość konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej powinny być jak najlżejsze, przy czym muszą zachowywać odpowiednią wytrzymałość i skuteczność działania. Niezależnie od szczegółowych wymagań dodatkowych, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej, aby zapewnić użytkownikowi dostateczną ochronę przed występującymi zagrożeniami, muszą być one odporne na działanie czynników otoczenia, jakie występują w przewidywanych warunkach użytkowania.

Zgodność różnych klas i typów ŚOI przewidzianych do jednoczesnego użytkowania

Jeżeli ten sam producent wprowadza na rynek kilka rodzajów środków ochrony indywidualnej różnych klas lub różnych typów w celu zapewnienia jednoczesnej ochrony sąsiadujących części ciała przed łącznym działaniem różnych zagrożeń, środki te powinny być ze sobą kompatybilne.

Udostępnij: