Podstawowe wymagania dla ŚOI, cz. I

Podstawowe wymagania dla ŚOI, cz. I

7 sierpnia 2018

Środki ochrony osobistej muszą zapewniać odpowiednią ochronę przed wszystkimi występującymi zagrożeniami. Jakie są inne, podstawowe wymagania dla ŚOI, związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia ich użytkowników?

Zasady projektowania środków ochrony indywidualnej

Ergonomia

Środki ochrony indywidualnej powinny być ergonomiczne. Projekt i wykonanie powinny umożliwiać użytkownikowi danego ŚOI, odpowiednio dobranego i przeznaczonego do użytkowania w określonych warunkach, na normalne wykonywanie wszystkich czynności, związanych z zagrożeniem. Jednocześnie powinny zapewniać maksymalną ochronę przed tymi zagrożeniami.

Poziomy i klasy ochrony

Podstawowe wymagania dla ŚOI dotyczą również poziomów i klas ochrony. Optymalny poziom ochrony, który powinien być wzięty na etapie projektowania, to taki, powyżej którego niedogodności związane z noszeniem ŚOI uniemożliwiają ich skuteczne używanie w warunkach zagrożenia lub uniemożliwiają normalne wykonywanie czynności. Klasy ochronne ŚOI powinny być dostosowane do różnych poziomów zagrożenia.

Podstawowe wymagania dla ŚOI – nieszkodliwość środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej powinny być zaprojektowany i wykonane w taki sposób, ab wykluczały zagrożenia i inne niedogodności w przewidywanych warunkach użytkowania. Części oraz materiały, które używane są do produkcji ŚOI (łącznie z produktami ich rozkładu), nie mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie lub higienę użytkownika.

Wszystkie części ŚOI, które w trakcie noszenia mają kontakt (lub potencjalnie mogą mieć kontakt) z osobą użytkującą dany ŚOI, powinny być gładkie, pozbawione ostrych brzegów, występów itp., które mogłyby powodować nadmierne podrażnienie lub zranienie.

Maksymalne dopuszczalne utrudnienie dla użytkownika

Należy dążyć do zminimalizowania wszelkich utrudnień, związanych z poruszaniem się, zmianą pozycji ciała i postrzeganiem zmysłowym, które mogłyby być spowodowane użytkowaniem ŚOI. Jednocześnie środki ochrony indywidualnej nie mogą powodować ruchów niebezpiecznych dla użytkownika lub innych osób.

Udostępnij: