Materiały wybuchowe w klasyfikacji CLP

Materiały wybuchowe w klasyfikacji CLP

28 czerwca 2021

Materiały wybuchowe w klasyfikacji CLP – definicje, podział na podklasy i oznakowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem CLP klasa materiałów wybuchowych obejmuje:

  • substancje i mieszaniny wybuchowe;
  • wyroby wybuchowe (z wyjątkiem urządzeń zawierających substancje lub mieszaniny wybuchowe w takiej ilości lub o takim charakterze, że ich nieumyślne bądź przypadkowe zapalenie albo uruchomienie nie spowoduje żadnych skutków zewnętrznych dla urządzenia w postaci rozrzutu, ognia, dymu, ciepła czy głośnego hałasu);
  • substancje i mieszaniny niewymienione powyżej, wytwarzane w celu wywołania praktycznego wybuchu lub efektu pirotechnicznego.

Materiały wybuchowe w klasyfikacji CLP – definicje

Substancja lub mieszanina pirotechniczna – substancja lub mieszanina substancji przeznaczona do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji takich efektów w wyniku bezdetonacyjnych, samopodtrzymujących się egzotermicznych reakcji chemicznych.

Niestabilny materiał wybuchowy – materiał, substancja lub mieszanina, która jest niestabilna termicznie lub zbyt wrażliwa w normalnym postępowaniu, transporcie i stosowaniu.

Wyrób wybuchowy – przedmiot zawierający jedną lub więcej substancji lub mieszanin wybuchowych.

Wyrób pirotechniczny – przedmiot zawierający jedną lub więcej substancji lub mieszanin pirotechnicznych.

Celowo wytworzony materiał wybuchowy – substancja, mieszanina lub artykuł, który wyprodukowany został w celu wywołania praktycznego wybuchu lub efektu pirotechnicznego.

Podklasy materiałów wybuchowych

Substancje, mieszaniny i wyroby, które nie zostały zakwalifikowane jako materiały wybuchowe niestabilne, zalicza się do jednej z sześciu podklas (w zależności od rodzaju zagrożenia, jakie stwarzają).

Podklasa 1.1

Substancje, mieszaniny oraz wyroby, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym (czyli takim, który praktycznie natychmiast obejmuje niemal cały ładunek).

Podklasa 1.2

Substancje, mieszaniny i wyroby stwarzające zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.

Podklasa 1.3

Substancje, mieszaniny, a także wyroby, które stwarzają zagrożenie pożarem bądź niewielkie zagrożenie wybuchem lub rozrzutem (lub oba te zagrożenia), ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym:

  • przy spalaniu których wydziela się znacznie ciepło lub promieniowanie; lub
  • które spalają się kolejno, powodując niewielki wybuch lub rozrzut lub oba te skutki.

Podklasa 1.4

Substancje, mieszaniny i wyroby, które nie stwarzają znaczącego zagrożenia.

Podklasa 1.5

Substancje lub mieszaniny bardzo niewrażliwe, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym.

Podklasa 1.6

Wyroby skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

Materiały wybuchowe w klasyfikacji CLP – oznakowanie

Zarówno materiały wybuchowe niestabilne, jak i materiały zakwalifikowane do podklas 1.1 – 1.6 oznacza się piktogramem „wybuchająca bomba”.

Udostępnij: