Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

27 lutego 2020

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – jak powinny być oznakowane?

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – znaki pionowe

Znak D-18a

Znak D-18a (parking – miejsce zastrzeżone) oznacza miejsce, które przeznaczone jest na postój pojazdu uprawnionej osoby. Pod tym znakiem mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których rodzaj jest przeznaczony – ewentualnie z podaniem, w jakich godzinach wynikające stąd ograniczenia dotyczą innych uczestników ruchu. Znak stosuje się, aby wykluczyć możliwość parkowania innych pojazdów, pozostawiając miejsce wolne dla określonych użytkowników, np. miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, zaopatrzenia, pojazdów policji czy karetek pogotowia.

Tabliczka T-29

Jeżeli istnieje potrzeba wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem, który przewozi taką osobę, to pod znakiem D-18a umieszcza się tabliczkę T-29.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – znaki poziome

Znak P-18

Znak P-18 (stanowisko postojowe) stosuje się w celu wyznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów – na części jezdni i chodnika, a także na parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk.

Stanowiska przeznaczone dla samochodów osób z niepełnosprawnością powinny być uzupełnione znakiem P-24. Zaleca się również, by takie miejsce dodatkowo oznaczać tabliczką T-29.

Znak P-20 (koperta)

Znak poziomy P-20, czyli popularną kopertę, stosuje się do oznaczenia stanowiska postojowego, które przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu. Jeżeli miejsce przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, to wewnątrz koperty należy umieścić symbol P-24.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – czy koperta musi mieć kolor niebieski?

Miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny mieć nawierzchnię koloru niebieskiego. Przepisy mówią, że znak P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie od tego, czy znak ten jest stosowany łącznie ze znakiem poziomym P-28 czy też P-20.

Znaki poziome a znaki pionowe

Dopuszczalne jest stosowanie znaków poziomych samodzielnie – bez umieszczania znaku pionowego D-18a. Przepisy wykluczają za to sytuację odwrotną, czyli umieszczenie jedynie znaku pionowego bez wyznaczenia stanowiska znakami poziomymi.

Jeśli chodzi o wymiary miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, to zgodnie z przepisami powinny wynosić:

  • szerokość 3,6 m i długość 5 m;
  • szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż jezdni.

Udostępnij: