Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych

Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych

26 czerwca 2018

Znaki bezpieczeństwa mogą przybierać różne formy. Najbardziej oczywistą i chyba najczęściej spotykaną formą są tabliczki z piktogramami, ale możemy spotkać się również ze znakami świetlnymi, akustycznymi, ręcznymi czy komunikatami werbalnymi. Minimalne wymagania dla komunikatów werbalnych znajdziemy w unijnej dyrektywie 92/58/EWG. Co trzeba o nich wiedzieć i czym się charakteryzują?

Komunikaty werbalne – cechy charakterystyczne

Komunikat werbalny między osobą przemawiającą (lub specjalnym urządzeniem emitującym) a jednym lub większą liczbą słuchaczy powinien przyjmować formę, niekiedy zakodowaną, krótkich tekstów, zwrotów, grup słów lub pojedynczych słów. Wymagania dla komunikatów werbalnych określają również to, jakie powinny być wszelkie wypowiadane informacje – niezmiernie ważne, by były one możliwie krótkie, proste i jasne. Zarówno werbalne umiejętności osoby nadającej tego rodzaju komunikaty, jak i zdolności słuchowe osoby lub osób, będących ich adresatami, muszą być takie, aby zapewnić niezawodną, niczym niezakłóconą komunikację werbalną.

Komunikaty werbalne dzielimy na:

 • bezpośrednie – nadawane za pomocą głosu ludzkiego,
 • pośrednie – nadawane za pomocą głosu ludzkiego lub sztucznego, emitowanego przez jakiekolwiek stosowne urządzenie.

Wymagania dla komunikatów werbalnych – szczególne zasady stosowania

Osoby zaangażowane, odpowiedzialne za nadawanie komunikatów, muszą dobrze znać używany język. Jest to konieczne, aby nie tylko prawidłowo wypowiedzieć, ale i zrozumieć wypowiadaną wiadomość, a co za tym idzie, zachowywać się w sposób adekwatny.

Jeżeli komunikat werbalny używany jest zamiast lub razem z gestami, powinno się używać następujących wyrazów zakodowanych:

 • START – aby wskazać początek komendy.
 • STOP – aby przerwać lub zagończych ruch.
 • KONIEC – aby zatrzymać działanie.
 • PODNIEŚĆ – aby podnieść ładunek do góry.
 • OPUŚCIĆ – aby opuścić ładunek
 • DO PRZODU – aby skoordynować z odpowiednimi sygnałami ręcznymi.
 • DO TYŁU – aby skoordynować z odpowiednimi sygnałami ręcznymi.
 • W PRAWO – aby skoordynować z odpowiednimi sygnałami ręcznymi.
 • W LEWO – aby skoordynować z odpowiednimi sygnałami ręcznymi.
 • NIEBEZPIECZEŃSTWO – zatrzymanie się w nagłym przypadku.
 • SZYBKO – przyspieszenie ruchu z powodów bezpieczeństwa.
Udostępnij: