Nakaz jazdy w lewo i nakaz jazdy z lewej strony znaku

Nakaz jazdy w lewo i nakaz jazdy z lewej strony znaku

7 grudnia 2020

Nakaz jazdy w lewo – drogowe znaki nakazu C-3 (nakazujący jazdę w lewo przed znakiem) i C-4 (nakazujący jazdę w lewo za znakiem) oraz nakaz jazdy z lewej strony znaku – znak C-10.

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znak drogowy C-3 stosuje się analogicznie jak znak C-1 (nakazujący jazdę w prawo przed znakiem) – w tych przypadkach, w których zachodzi konieczność skierowania ruchu pojazdów w lewo. Tablicę ze znakiem C-3 umieszcza się w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-4.

Kiedy stosuje się znak C-3 – skrzyżowania typu „T”

Tablice z oznakowaniem C-3 należy stosować na skrzyżowaniach typu „T” w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest dwujezdniowa. Znak umieszcza się na przedłużeniu osi jezdni lub z jej prawej połowy.

Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak C-4 stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w lewo za znakiem. Oznakowanie to stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w lewo.

Znak C-4 – skrzyżowania typu „T”

Na skrzyżowaniu typu „T” znak C-4 umieszcza się na”

  • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej;
  • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w prawo.

Skrzyżowania czterowlotowe

Na skrzyżowaniach czterowlotowych znak tablicę ze znakiem C-4 umieszcza się na wlocie, jeżeli:

  • droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony;
  • wjazd zarówno w drogę poprzeczną w prawo, jak i w drogę na wprost został zamknięty.

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak C-10 stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody na jezdni) po lewej stronie. Znak ten można umieścić zarówno wtedy, gdy ruch po lewej stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak i dwukierunkowy.

Udostępnij: