Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem i za znakiem)

Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem i za znakiem)

24 sierpnia 2020

Nakaz jazdy w prawo. Znaki drogowe C-1 i C-2 nakazujące jazdę w prawo przed znakiem i za znakiem.

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znak C-1 (nakaz jazdy w prawo przed znakiem) stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo przed znakiem. Ustawiany jest w miejscu, w którym jazda ani na wprost, ani w lewo nie jest możliwa.

Umieszczenie znaku

Tablica ze znakiem powinna być umieszczona na przedłużeniu (w jego pobliżu) osi jezdni – dla jadących jezdnią jednokierunkową, lub na przedłużeniu (w jego pobliżu) osi prawej połowy jezdni – dla jadących jezdnią dwukierunkową. Znak C-1 może być umieszczony na skrzyżowaniu typu „T”. Wówczas ustawia się go przed wjazdem na drogę jednokierunkową o małym natężeniu ruchu z innej drogi lub obiektu przydrożnego. Znak stosuje się w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak C-2, nakazujący jazdę w prawo za znakiem, stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Ustawia się go na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo.

Skrzyżowania typu „T”

Na skrzyżowaniu typu „T” znak C-2 umieszcza się na:

  • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej;
  • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeństwa.

Skrzyżowania o czterech wlotach

Na skrzyżowaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza się na wlocie, jeżeli:

  • droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony;
  • wjazd, zarówno w drogę poprzeczną w lewo, jak i w drogę na wprost, został zamknięty.

Znak umieszcza się również na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kat pomiędzy osiami obu dróg wynosi nie mniej niż 20°. Jeżeli droga dochodząca do drogi poprzecznej, w obrębie skrzyżowania, przebiega w łuku poziomym, wówczas kąt mierzy się między krawędzią jezdni drogi poprzecznej, a styczną do osi tej drogi w punkcie A.

Jeśli kąt jest większy lub równy 20°, na drodze umieszcza się znak C-2. Jeśli natomiast jest większy niż 0° i mniejszy niż 20°, wówczas stosuje się znak nakazu C-5.

Udostępnij: