Tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”

Tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”

30 kwietnia 2019

Jedną z grup urządzeń BRD stanowią urządzenia do optycznego prowadzenia ruchu. Do tej grupy zaliczają się m.in. tablice prowadzące, uprzedzające kierujących pojazdami o koniecznej zmianie kierunku jazdy. Ustawiane są na skrzyżowaniach typu „T” oraz na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych. Jak umieszcza się tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T”?

Na skrzyżowaniach typu „T” można umieszczać tablice prowadzące:

  • U-3c
  • U-3d

Tablice uprzedzają kierującego o koniecznej zmianie kierunku jazdy na tym skrzyżowaniu.

Tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T” – rozmieszczenie

Tablice prowadzące U-3c lub U-3d umieszcza się na wprost drogi wlotowej na skrzyżowanie. Tablice powinny stykać się ze sobą krawędziami pionowymi, natomiast kierunki strzałek powinny być przeciwne, zgodnie z kierunkiem, w którym porusza się kierujący pojazdem.

Tablice U-3a, U-3b i U-3e

Dopuszcza się stosowanie tablic U-3c i U-3d, a także – wyjątkowo – tablic U-3a, U-3b i U-3e, również w innych miejscach, w których kierujący może być zaskoczony konieczną zmianą kierunku jazdy. Może to być np.:

  • na zlikwidowanym lub odgałęzieniu drogi;
  • przed tymczasowym objazdem lub za wzniesieniem;
  • w miejscu na (lub za) którym zaczyna się niewidoczny łuk poziomy.

W takiej sytuacji, w zależności od sytuacji lokalnej i widoczności, można zastosować dwie tablice U-3c i dwie U-3d. Powinny być one umieszczone bezpośrednio jedna nad drugą, przy czyn dolną tablicę umieszcza się na normatywnej wysokości 0,6 m. Tablica dodatkowa ma takie same wymiary i wygląd jak tablica podstawowa.

Długość tablic

Długość, jakie powinny mieć tablice prowadzące na skrzyżowaniach typu „T” oraz za wzniesieniami, należy określić w zależności od potrzeb lokalnych (m.in. szerokości drogi wlotowej na skrzyżowaniu typu „T”), kierując się zasadą, że powinny być one jak najbardziej przydatne.

Udostępnij: