Odległość miejsc postojowych od okien budynków

Odległość miejsc postojowych od okien budynków

7 lutego 2020

Ile, zgodnie z przepisami, powinna wynosić Odległość miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej?

Odległość stanowisk postojowych, w tym także zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od:

 • placu zabaw dla dzieci;
 • boiska dla dzieci i młodzieży;
 • okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym oraz w budynku zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska)

jest różna dla samochodów osobowych i samochodów innych niż osobowe.

Odległość miejsc postojowych od okien budynków

Samochody osobowe

Odległość miejsc postojowych od okien budynków i w/w miejsc w przypadku samochodów osobowych nie może być mniejsza niż:

 • 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie; zachowanie tej odległości nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych, składających się z jednego albo dwóch stanowiska postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym przy tym budynku;
 • 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk włącznie;
 • 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych.

Odległość miejsc postojowych od okien – samochody inne niż osobowe

W przypadku samochodów innych niż osobowe odległość miejsc postojowych od okien budynków i w/w miejsc nie może być mniejsza niż:

 • 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie;
 • 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Stanowiska postojowe a odległość od granicy działki budowlanej

Stanowiska postojowe (w tym zadaszone, a także otwarte garaże wielopoziomowe) należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

Samochody osobowe

 • 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie; zachowanie tej odległości nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych, w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce;
 • 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie;
 • 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowiska postojowych.

Samochody inne niż osobowe

 • 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie;
 • 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Zachowanie odległości nie jest wymagane, jeżeli sąsiednia działka jest działką drogową.

Odległości, o których mowa, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oświaty i wychowania, a także placów zabaw dla dzieci i młodzieży.

Z kolei nie jest wymagane zachowania tych odległości w przypadku sytuowania parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.

Udostępnij: