Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw

11 sierpnia 2017

Plac zabaw powinien stwarzać dzieciom maksymalnie bezpieczne warunki do zabawy. Z jednej strony pozostaje to w gestii właścicieli placów (m.in. wyposażenie placu zabaw w atestowane sprzęty,  odpowiednia nawierzchnia na jego terenie, umieszczenie regulaminu placu zabaw w widocznym miejscu), z drugiej strony rodzice i opiekunowie powinni uczulać dzieci na to, jak bawić się, by nikomu nie stała się krzywda.

Warto zaznajamiać najmłodszych z regulaminem placu zabaw – dzięki piktogramom regulamin, po objaśnieniu przez osobę dorosłą, powinien być zrozumiały również dla dzieci, które nie umieją jeszcze czytać.

Starszym dzieciom, które poza lekcjami chętnie przebywają na boiskach szkolnych, zwłaszcza latem, warto przypomnieć, że również tam obowiązuje regulamin oraz pewne zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.

Normy bezpieczeństwa na placach zabaw

Według prawa publiczne place zabaw to takie, których właścicielami są m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, hotele i pensjonaty. O bezpiecznym placu zabaw możemy mówić, gdy spełnia on wymogi normy PN-EN 1176. Jest to norma, która określa wymagania, jakie plac powinien spełnić, by zabawa na nim była dla dzieci bezpieczna, przy czym nie należy rozumieć jej jako listy zakazów, czego dzieciom nie wolno robić. Bardzo ważnym elementem dla bezpiecznego placu zabaw jest właściwy System kontroli. Jeden z zapisów PN-EN 1176 precyzuje, jakie kontrole powinien przeprowadzać jego właściciel lub administrator (kontrola rutynowa, kontrola funkcjonalna oraz coroczna kontrola podstawowa). Niezbędnym wyposażeniem każdego placu zabaw jest regulamin, a także tabliczki uzupełniające, np. odnoszące się do konieczności przebywania dzieci pod opieką dorosłych.

Regulamin placu zabaw – czystość

Plac zabaw powinien być przyjazny dla dzieci pod każdym względem – nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale i czystości. Przede wszystkim warto regulamin placu zabaw uzupełnić o znaki przypominające, że nie jest to teren przeznaczony do wyprowadzania psów. Znak zakaz wyprowadzania psów występuje w kilku wersjach.

Można również, obok regulaminu placu zabaw, zamieścić jeden znak, który informuje zarówno o zakazie wprowadzania psów, palenia tytoniu i deptania trawnika.

Udostępnij:

1 thought on “Regulamin placu zabaw”

Comments are closed.