Odzież dla stolarza – strój, czyli ubranie robocze krok po kroku

Odzież dla stolarza – strój, czyli ubranie robocze krok po kroku

11 kwietnia 2022

Praca stolarza polega na wykonywaniu i konserwowaniu przedmiotów codziennego użytku i mebli z drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Stolarz posługuje się różnymi narzędziami do obróbki drewna i narzędziami ręcznymi, mogącymi stwarzać niebezpieczeństwa urazów. Z jakich elementów powinna składać się odzież ochronna dla stolarzy? Jaki strój zapewni komfort pracy i jednocześnie będzie dobrze chronić przed zagrożeniami związanymi ze specyfiką tej pracy?

Zagrożenia w pracy stolarza

Zagrozenia w pracy stolarza

Zagrożenie dla zdrowia osób zatrudnionych na stanowisku stolarza stwarzają m.in. wykorzystywane w pracy narzędzia ręczne oraz obrabiarki do drewna. Eksploatacja, zwłaszcza w sposób nieumiejętny, takich urządzeń jak np. wiertarki, dłuta, piły, szlifierki, wyrzynarki czy strugarki stwarza ryzyko urazów. Szczególnie narażone są ręce i palce. Mówiąc o zagrożeniach związanych ze sprzętem, warto również pamiętać o ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Źródłem potencjalnego niebezpieczeństwa mogą być np. przez wadliwie podłączone maszyny, przebicia, spięcia czy uszkodzone przewody elektryczne. Tworzenie i wyrabianie przedmiotów z drewna wymaga również stosowania klejów, farb oraz lakierów, których opary mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie, powodując np. podrażnienie oczu, błon śluzowych czy dróg oddechowych. Często są to materiały łatwopalne, dlatego przy pracy z nimi należy zachować szczególne środki ostrożności. Nadmierny hałas, związany z działaniem niektórych urządzeń, pyły i wióry czy wykonywanie czynności powtarzalnych, często w jednej, wymuszonej pozycji, również nie pozostają obojętne dla zdrowia. Dobrze, by strój dla stolarza zapewniał ochronę przed niekorzystnymi czynnikami.

Jakie ubranie robocze dla stolarzy będzie optymalne?

Jaka odziez dla stolarza

Wygodna, dopasowana i solidna odzież  robocza sprawdzi się w każdym zawodzie – nie tylko dla stolarzy. Ważne, by ubrania, takie jak spodnie stolarskie czy bluza dla stolarza zapewniały pełną swobodę podczas wykonywania czynności, w żaden sposób nie krępując ruchów, i wykonane były z odpowiednich materiałów. Z jednej strony strój powinien być odporny na przetarcia, rozerwania i inne uszkodzenia mechaniczne, o które nietrudno w stolarni. Z drugiej strony dobrze, jeśli materiały przepuszczają powietrze i zapewniają komfort termiczny w trakcie pracy. Dodatkowym atutem odzieży roboczej są liczne, usytuowane z rozmysłem kieszenie na narzędzia i potrzebne akcesoria. Ubrania przeznaczone do pracy muszą być dobrze dopasowane. Nie mogą być ani za małe, ani za duże. Ciasne ubranie obniża komfort pracy i krępuje ruchy. Z kolei w przypadku luźnego stroju istnieje niebezpieczeństwo wkręcenia materiału w maszyny.

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej na stanowisku stolarza

Odzież ochronną dzielimy na trzy kategorie:

  • kategoria I – ubrania robocze chroniące przed minimalnymi zagrożeniami, przede wszystkim przed zabrudzeniami substancjami niestwarzającymi zagrożenia dla zdrowia, powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami atmosferycznymi, zagrożeniami związanymi z działaniem wysokiej temperatury i skutkami gorąca (przy niewielkim stopniu zagrożenia);
  • kategoria II – ubrania chroniące przed czynnikami, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia i nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu, może to być np. odzież ostrzegawcza czy chroniąca przed przecięciami;
  • kategoria III – odzież specjalistyczna, chroniąca przed czynnikami stwarzającymi duże zagrożenie dla zdrowia i życia, np. odzież przeciwchemiczna czy chroniąca przed promieniowaniem jonizującym.

Środki ochrony indywidualnej należy stosować, jeżeli nie można wyeliminować istniejących zagrożeń w inny sposób. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi zapewnić je i nieodpłatnie. Nie można dopuścić pracownika do pracy bez ŚOI, jeżeli są one przewidziane do stosowania na danym stanowisku.

Ochronne rękawice stolarskie

Obróbka drewna wymaga sporej precyzji, ale jednocześnie stosowane przy pracy maszyny stanowią potencjalne zagrożenie. Ryzyko urazów stwarzają obracające się, nieosłonięte części urządzeń, krawędzie tnące i inne ostre elementy itp. Rękawice stolarskie muszą więc nie tylko chronić ręce przed urazami, ale także zapewnić doskonałą chwytność i dokładność pracy. Powinny być wykonane z materiałów charakteryzujących się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Okulary ochronne

Kolejnym elementem niezbędnym przy pracy w stolarni są okulary lub gogle ochronne. Podczas różnych prac, np. podczas obróbki drewna, istnieje ryzyko zaprószenia oczu trocinami. Uszkodzenia oczu mogą spowodować również pyły, a także lakiery, farby i inne chemikalia. Okulary ochronne skutecznie umożliwiają dostanie się do oczu opiłków drewna i chronią przed oparami substancji chemicznych, ale nie wpływają przy tym negatywnie na możliwość postrzegania.

Ochrona słuchu

Hałas określa się jako uciążliwe, nieprzyjemne, niepożądane lub uciążliwe drgania, które niekorzystnie oddziałują m.in. na narząd słuchu. Zgodnie z przepisami, jeżeli poziom hałasu przekracza najwyższe natężenie, pracownikowi należy zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Stosowane w stolarni urządzenia mechaniczne często emitują nadmierny hałas. Odzież ochronna dla stolarzy powinna być więc uzupełniona o odpowiednie środki ochrony słuchu. Najczęściej stosuje się wkładki i nauszniki przeciwhałasowe.

Środki ochrony układu oddechowego

Pyły drewna, opary klejów lub farb czy żywice syntetyczne mogą wywoływać m.in. reakcje uczuleniowe, choroby układu oddechowego czy zatrucia. Z tego powodu stolarze powinni używać również środków ochrony układu oddechowego, które oczyszczają wdychane powietrze. Przy pracy w stolarniach wykorzystuje się m.in. maski i półmaski z odpowiednimi filtrami zatrzymującymi cząsteczki stałe (pyły) oraz aerozole lub pochłaniające niebezpieczne substancje gazowe.

Obuwie ochronne

Dobrym uzupełnieniem odzieży ochronnej dla stolarzy będzie solidne i wytrzymałe obuwie ze spodami przeciwpoślizgowymi, które zmniejszają ryzyko upadków. Buty z metalowym noskiem stanowią ochronę przed urazami spowodowanymi spadającymi materiałami (np. narzędziami, odpadami drewna), natomiast gruba podeszwa chroni stopy w przypadku nadepnięcia na ostrze przedmioty.

Udostępnij: