Odzież ochronna dla zbrojarzy

Odzież ochronna dla zbrojarzy

2 maja 2018

Zbrojarz to osoba odpowiedzialna za dobór i montowanie stalowego zbrojenia budowanego obiektu. Praca wykonywana jest najczęściej na placach budowy, a więc na otwartej przestrzeni. Zbrojarz narażony jest na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odzież ochronna dla zbrojarzy powinna chronić np. przed wiatrem, deszczem, niską temperaturą). Inne niebezpieczeństwa wynikają z pracy na wysokościach i w wykopach, zagrożenia stanowią także wykorzystywane przy pracy maszyny i urządzenia.

Zagrożenia w pracy zbrojarza

Zbrojarz narażony jest na szereg czynników, które mogą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia. Ryzyko wypadków zwiększa np. praca wykonywana na wysokościach, praca poniżej poziomu gruntu (np. podczas zbrojenia fundamentów) czy używanie elektronarzędzi. Oprócz tego występują negatywne czynniki fizyczne (np. hałas, ryzyko porażenia prądem) oraz chemiczne (np. farby i lakiery służące do malownia elementów stalowych). Praca zbrojarza wymaga często wymuszonej pozycji ciała (praca wykonywana w niewygodnych pozycjach), z reguły wiąże się również z dźwiganiem ciężarów (elementów stalowych). Odzież ochronna dla zbrojarzy stosowana jest, aby zminimalizować przynajmniej niektóre zagrożeń, które występują na tym stanowisku pracy.

Odpowiednia odzież ochronna dla zbrojarzy, czyli jaka?

Odzież ochronna dla zbrojarzy powinna być dostosowana do pory roku.

Niezbędnymi elementami ubrania roboczego są:

  • Solidne rękawice (niezbędne np. przy oczyszczaniu prętów z rdzy).
  • Pełne buty – z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem, chroniącym palce.

Zbrojarz powinien być wyposażony również w:

  • Okulary ochronne, które stanowią osłonę dla oczu przy czyszczeniu, cięciu i zgniataniu zbrojenia.
  • Hełm ochronny.

Inne środki ochrony indywidualnej

W związku z tym, że praca zbrojarza wykonywane jest na wysokości oraz w wykopach, należy zapewnić odpowiednie dla charakteru tej pracy środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – rusztowania, zabezpieczenia ścian wykopów czy szelki bezpieczeństwa. Szelki, wraz z odpowiednim osprzętem, stanowią ochronę przed upadkiem z wysokości. Uprząż powinna spełniać wymagania normy PN-EN 361:2005 (Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Szelki bezpieczeństwa).

Udostępnij: