Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa

16 maja 2018

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy znajdują się w załączniku I do dyrektywy 92/58/EWG. Załącznik przedstawia nie tylko wspomniane wcześniej wymagania, ale opisuje także sposoby zastosowania znaków i podaje ogólne zasady zmiany i łączenia znaków.

Rodzaje znaków

Załącznik do dyrektywy 92/58/EWG wyróżnia dwa rodzaje znaków – znaki stałe i znaki rzadko występujące. Stałe znaki bezpieczeństwa to znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne. Znaki rzadko występujące (tymczasowe) wykorzystywane są m.in. do sygnalizowania niebezpieczeństwa lub kierowania ludźmi, którzy wykonują niebezpieczne czynności. Stosowane znaki muszą być odpowiednio widoczne, czytelne i słyszalne.

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa stałych:

  • Stałe tablice znaków muszą być stosowane w przypadku znaków zakazu, ostrzeżenia i wymagań dodatkowych. Należy je stosować również do umiejscowienia i wskazania drogi do wyjść ewakuacyjnych i urządzeń pierwszej pomocy.
  • Tablice znaków i/lub barwy bezpieczeństwa muszą być stosowane do oznaczenia umiejscowienia i wskazania sprzętu przeciwpożarowego.
  • Tablice informacyjne na pojemnikach i rurach należy umiejscowić w sposób ustanowiony w załączniku III (Minimalne wymagania dotyczące znaków na pojemnikach i rurach).
  • Na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa i/lub odpowiednim znakiem muszą być również miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami.
  • Trasy ruchu należy na stałe oznaczyć barwą bezpieczeństwa.

Ogólne minimalne wymagania dla znaków bezpieczeństwa rzadko występujących:

  • Znaki świetlne, sygnały akustyczne i/lub werbalne komunikaty muszą być stosowane, gdy wymaga tego dana sytuacja, w celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa, wezwania osób do szczególnego działania i do ewakuacji osób w razie wypadku.
  • Sygnały ręczne i/lub komunikaty werbalne należy stosować w przypadku, gdy wymaga tego dana sytuacja, w celu pokierowania ludźmi wykonującymi ryzykowne lub niebezpieczne czynności.
Udostępnij: