Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki zakazu BHP

Znaki zakazu BHP
Znaki bezpieczeństwa, w tym piktogramy zakazu BHP, stosowane w miejscu pracy, powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010, a minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy określa unijna dyrektywa 92/58/EWG. Znaki BHP muszą być umieszczone w miejscach, w których ewentualnych zagrożeń nie można wyeliminować technicznymi środkami ochrony zbiorowej lub środkami, metodami albo procedurami stosowanymi w organizacji pracy. Decyzja o umieszczeniu konkretnych znaków zakazu BHP powinna być poprzedzona dokładną analizą oceny ryzyka zawodowego.
Tabliczki BHP zakazują zachowań, które mogłyby wywołać lub spowodować niebezpieczeństwo (np. zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego, woda niezdatna do picia, nie dotykać, zakaz używania telefonów komórkowych, nie zastawiać, zakaz palenia tytoniu). Mają one okrągły kształt i charakterystyczny dla nich jest kolor czerwony. Znaki zakazu BHP mają formę czarnego piktogramu na białym tle, z czerwonym obramowaniem i ukośnym pasem, przy czym część czerwona powinna pokrywać co najmniej 35% powierzchni znaku.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 5)