Ograniczenia prędkości obowiązujące w Polsce

Ograniczenia prędkości obowiązujące w Polsce

27 lutego 2020

Za przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h grozi wysoki mandat, punkty karne, a także utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Jakie ograniczenia prędkości obowiązują kierowców na drogach?

Ograniczenia prędkości – ogólne zasady

Ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym

W obszarze zabudowanym obowiązują następujące ograniczenia prędkości (o ile znaki nie mówią inaczej):

 • w godzinach od 5 do 23 – 50 km/h;
 • w godzinach od 23 do 5 – 60 km/h;
 • w strefach zamieszkania – 20 km/h.

Warto jednak trzymać rękę na pulsie, ponieważ projekt ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca 2020 roku, zakłada, że w godzinach od 23 do 5 również będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Ograniczenia prędkości w obszarze niezabudowanym

O ile znaki drogowe lub inne przepisy nie mówią inaczej, na obszarze niezabudowanym, dla samochodów osobowych i motocykli, obowiązują następujące ograniczenia prędkości:

 • droga zwykła – 90 km/h;
 • droga dwujezdniowa o dwóch pasach w każdą stronę – 100 km/h;
 • droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h;
 • droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h;
 • autostrada 140 km/h.

Ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych i samochodów z przyczepami

Obszar zabudowany

 • w godzinach od 5 do 23 – 50 km/h;
 • w godzinach od 23 do 5 – 60 km/h;
 • strefa zamieszkania – 20 km/h.

Obszar niezabudowany

 • droga zwykła – 70 km/h;
 • droga dwujezdniowa o dwóch pasach w każdą stronę – 80 km/h;
 • droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h;
 • droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h.

UWAGA! W przypadku ciężarówek, a także samochodów osobowych z przyczepą, które poruszają się w obszarze zabudowanym, nie mają zastosowania znaki podnoszące dozwoloną prędkość powyżej 60 km/h. Oznacza to, że jeśli znak ogranicza prędkość np. do 70 km/h, to zarówno samochody ciężarowe, jak i auta osobowe z przyczepą, dalej muszą poruszać się z prędkością 50 km/h lub 60 km/h, a godzinach nocnych.

Strefy ograniczonej prędkości

Znak B-43 (strefa ograniczonej prędkości) oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, na której obowiązuje niższy limit prędkości. Ograniczenie prędkości obowiązuje w całej strefie – dopiero za znakiem B-44 (koniec strefy ograniczonej prędkości) można jechać z wyższą prędkością.Udostępnij: