Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

7 lutego 2020

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego są elementem instalacji oświetlenia awaryjnego. Ich zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości światła, jeżeli  budynku dojdzie do awarii zasilania.

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – rozmieszczenie

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny być montowane przynajmniej 2 metry nad podłogą, w szczególności:

 • w miejscach, gdzie występują stopnie i pochyłości podłoża;
 • na klatkach schodowych i na schodach (również w przypadku schodów ruchomych);
 • przy drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych;
 • przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej;
 • przy punktach pierwszej pomocy;
 • w pobliżu sprzętu ppoż.

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego a rodzaj montażu

 • Oprawy natynkowe
 • Oprawy podtynkowe
 • Oprawy ścienne

Oprawy kierunkowe

 • Ścienne i sufitowe
 • Podwieszane
 • Wbudowywane

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – wymagania

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny spełniać wymogi normy PN-EN 60598-2—22:2004 i powinny być one dobrane stosownie do ich usytuowania. Musi istnieć możliwość testowania opraw bez wyłączania zasilania. Oprawy, które mają własne źródło zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący albo mogą być podłączone do zdalnego układu testującego.

Oznaczanie opraw

A – B – C – D

Gdzie:

A – to jedna litera, oznaczająca typ oprawy:

 • X – oprawa z własnym zasilaniem;
 • Z – oprawa zasilana centralnie.

B – to jedna cyfra, oznaczająca tryb pracy oprawy:

 • 0 – zasilanie nieciągłe;
 • 1 – zasilanie ciągłe;
 • 2 – zespolona, zasilana nieciągle;
 • 3 – zespolona, zasilana ciągle;
 • 4 – sprzężona, zasilana nieciągle;
 • 5 – sprzężona, zasilana ciągle;
 • 6 – peryferyjna.

C – zawiera możliwych pięć znaków, które dotyczą urządzenia

 • A – wyposażona w urządzenie testujące;
 • B – ze zdalnym trybem spoczynkowym;
 • C – z trybem blokady;
 • D – urządzenie oświetleniowe przeznaczone do stref wysokiego ryzyka;
 • E – z niewymienialną lampą i/lub akumulatorem;
 • F – urządzenie automatycznego testowania, zgodne z IEC 61347-2-7, oznaczane EL-T;
 • G – wewnętrznie podświetlany znak bezpieczeństwa.

D – zawiera do trzech cyfr (wskazuje minimalne czas pracy awaryjnej opraw z własnym zasilaniem)

 • 10 – 10 minut;
 • 60 – 60 minut;
 • 120 – 120 minut;
 • 180 – 180 minut.
Udostępnij: