Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

2 stycznia 2020

Awaryjne oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma zastosowanie, gdy zanik napięcia elektrycznej sieci zasilającej może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających na danej przestrzeni osób. Oświetlenie awaryjne powinno być zasilane z niezależnego źródła zasilania i ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej umożliwia bezpieczną ewakuację oraz zlokalizowanie sprzętu pożarowego. Ważne jest odpowiednio dobrany sposób oświetlenia i rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych. Rozróżniamy:

  • wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne,
  • nisko umieszczone znaki ewakuacyjne,
  • wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe,
  • wysoko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne,
  • nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne.

Oświetlenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych powinno być dobrany indywidualnie – w zależności od różnych czynników, m.in. od obiektu, w którym znajduje się dana droga ewakuacyjne, liczby potencjalnych osób, które przebywają w obiekcie, czy stopnia niebezpieczeństwa. Ważne, by znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych, wzdłuż dróg ewakuacyjnych były oświetlone w taki sposób, by jednoznacznie wskazywać drogę ewakuacji.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – podstawowy system

Na podstawowe oświetlenie drogi ewakuacyjnej powinny składać się:

  • wysoko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne;
  •  wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne.

Taki system można uzupełnić nisko umieszczonym oświetleniem ewakuacyjnym oraz nisko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi, np. jeśli istnieje możliwość dużego zadymienia. Jeżeli natomiast nie jest możliwe zainstalowanie wysoko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z wysoko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi, to dopuszcza się stosowanie nisko umieszczonego oświetlenia ewakuacyjnego i nisko umieszczonych znaków ewakuacyjnych. W sytuacji, gdy brakuje oświetlenia ewakuacyjnego, należy stosować dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Oświetlenie i znaki ewakuacyjne

Wysoko umieszczone oświetlenie i znaki

Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno znajdować się minimum 200 cm od podłoża. Z kolei wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne, zgodne z Polskimi Normami, powinny znajdować się:

  • na wysokości od 150 cm do 200 cm, jeśli przymocowane są do ścian;
  • na wysokości minimum 200 cm od podłoża, jeśli są zawieszone.

Nisko umieszczone oświetlenie i znaki

Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne powinno być osiągnięte przez punktowe lub liniowe źródła światła. W pierwszym przypadku punktowe źródła światła powinny być rozstawione w łańcuszku, w maksymalnej odległości 200 mm lub przez płaskie oprawy oświetlenia miejscowego o wymiarach od 75 mm do 100 mm x 150 mm do 200 mm ustawione w łańcuszku o odległości maksymalnej 350 mm. Liniowe źródła światła może mieć postać pasa o szerokości od 20 do 50 mm o wysokich wartościach natężenia oświetlenia lub w postaci pasa o szerokości od 150 do 200 mm – o niskich wartościach natężenia oświetlenia.

Nisko umieszczone oświetlenie ewakuacyjne powinno być usytuowane nie wyżej niż 400 mm od podłogi.

Udostępnij: