Osłony energochłonne i zabezpieczające

Osłony energochłonne i zabezpieczające

3 lipca 2019

Osłony energochłonne należą do aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak wyglądają, gdzie i w jakim celu są stosowane?

Urządzenia BRD, jakimi są osłony energochłonne U-15a mają za zadanie przede wszystkim pochłaniać energię pojazdu uderzającego w osłonę. Tym samym zmniejszają skutki wypadków, do jakich dochodziłoby przy uderzeniu pojazdów bezpośrednio w przeszkodę bez osłony.

Osłony mogą być wykonywane jako wielosegmentowe, ale dopuszczalne jest również stosowanie osłon w postaci monobloków (U-15b).

Osłony – wymagania

Zabudowanie osłony w pasie drogowym musi zapewniać jej stabilność. Osłony energochłonne mogą być przytwierdzane bezpośrednio do nawierzchni lub obiektu znajdującego się w pasie drogowym. Budowa monobloków U-15b powinna umożliwiać dociążanie ich wnętrza wodą lub piaskiem. Osłony powinny być oznakowane na powierzchni czołowej białymi strzałami na zielonym tle z folii odblaskowej. Białe strzałki wskazują kierunek omijania osłon.

Gdzie stosuje się osłony energochłonne?

Zaleca się stosowanie osłon energochłonnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, ze względu na możliwość najechania pojazdu na obiekty znajdujące się w pasie drogowym (np. tunele, podpory mostów i wiaduktów). Osłony mogą być umieszczane również przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:

  • rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych;
  • początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych, stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, w rejonach o złych warunkach widoczności przed miejscami, w których prowadzone są roboty drogowe (np. przy przebudowie zamkniętych odcinków przęseł mostów), dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie lub pryzm piasku.

Udostępnij: