Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

27 marca 2018

Urządzenia brd wykorzystywane są m.in. do optycznego prowadzenia ruchu drogowego, pikietażu dróg, oznaczania obiektów znajdujących się na skrajni drogi, zabezpieczania ruchu, informowania i ostrzegania kierujących, zamykania dróg, a także do zabezpieczania i nadzoru robót. Jak widać, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest bardzo szerokie.

Optyczne prowadzenie ruchu (słupki prowadzące, krawędziowe i przeszkodowe; tablice prowadzące, rozdzielające i kierujące)

Mogą m.in. wskazywać na szerokość i przebieg drogi lub na przeszkody znajdujące się na drodze, informować o konieczności zmiany kierunku jazdy lub wskazywać na zwężony pas ruchu.

Pikietaż drogi (znaki hektometrowe i kilometrowe umieszczane na słupkach)

Oznaczają przebieg drogi oraz jej kilometraż.

Oznaczanie obiektów, które znajdują się na skrajni drogi (urządzenia bramowe)

Tego rodzaju urządzenia ruchu drogowego wskazują i ostrzegają kierowców o ograniczeniach na drodze (poręcze mostów, podpory wiaduktów, przejazd dla pojazdów o ograniczonej wysokości).

Zabezpieczanie ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych

Zaliczają się do nich urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, których głównym zadaniem jest eliminacja potencjalnych niebezpieczeństw dla uczestników ruchu. Najczęściej stosowane są:

 • Progi zwalniające, dzięki którym kierowcy ograniczają prędkość.
 • Lustra drogowe, poprawiające bezpieczeństwo poprzez eliminację martwych punktów.
 • słupki blokujące, uniemożliwiające pojazdom wjazd na chodniki,
 • wszelkiego rodzaju ogrodzenia, barierki czy balustrady.

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – informowanie i ostrzeganie kierujących

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą ostrzegać kierowców np. przed silnym wiatrem. Do tego celu stosowane są sygnalizatory wiatru – mogą być one mechaniczne (rękaw przymocowany do masztu) lub automatyczne.

Bardzo ważna jest również sygnalizacja świetlna – urządzenia wskazujące na rzeczywistą prędkość, tablice informacyjne, przekazujące komunikaty tekstowe, znaki o zmiennej treści (mogą informować o stanie nawierzchni lub warunkach pogodowych), a także przenośna sygnalizacja świetlna dla ruchu wahadłowego i sygnalizacja ostrzegająca o przeszkodach (stałych lub tymczasowych).

Zamykanie dróg dla ruchu, zabezpieczanie robót

Do zamykania drogi dla ruchu stosuje się rogatki. Ustawiane są zazwyczaj przed przejazdami kolejowymi, przed punktami poboru opłat (np. przed wjazdem na autostradę) lub na przejściach granicznych, przed wjazdem na parking, a także wydzielają drogi niepubliczne.

Do zabezpieczania robót służą:

 • Zapory drogowe.
 • Tablice kierujące.
 • Taśmy ostrzegawcze.
 • Pachołki.
 • Tablice ostrzegawcze, zamykające i wcześnie ostrzegające.
 • Tablice uchylne z elementami odblaskowymi.
 • Separatory ruchu.
 • Kładki dla pieszych.
Udostępnij: