Ostrzegawcze znaki BHP a zagrożenia w miejscu pracy

Ostrzegawcze znaki BHP a zagrożenia w miejscu pracy

12 października 2019

Ostrzegawcze znaki BHP ostrzegają przed zagrożeniem lub niebezpieczeństwem. Przed jakimi zagrożeniami ostrzegają pracowników?

Dyrektywa 92/58/EWG

Dyrektywa 92/58/EWG wprowadziła znormalizowany system znaków bezpieczeństwa. Zgodnie z zapisami rozróżniamy cztery kolory znaków bezpieczeństwa – czerwony, żółty (lub bursztynowy), niebieski i zielony. Każdy kolor przeznaczony jest dla innej grupy znaków i zarezerwowany jest do przekazywania określonego rodzaju informacji.

Ostrzegawcze znaki BHP – znaki żółte

Znaki ostrzegawcze BHP są trójkątami, utrzymanymi w barwie żółtej (lub bursztynowej), z czarną obwódką i czarnym piktogramem. Wskazują one na niebezpieczeństwa różnego rodzaju i przekazują informację „uwaga, zachowaj ostrożność, przeprowadź kontrolę”.

Ostrzegawcze znaki BHP a kategorie zagrożeń w miejscu pracy

Rozróżniamy 4 kategorie zagrożeń w miejscu pracy:

 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • psychofizyczne.

Wybrane znaki ostrzegawcze

Zagrożenia fizyczne

To wszelkie czynniki, które mogą skutkować urazami, a także narażające pracowników na niekorzystne działanie hałasu, pyłów, promieniowania, elektryczności, wibracji, pola elektromagnetycznego czy oświetlenia.

 • gorąca powierzchnia;
 • ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym;
 • niebezpieczeństwo upadku;
 • niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego;
 • ostrzeżenie przed kruchym dachem;
 • ostrzeżenie przed możliwością potrącenia przez maszynę sterowaną zdalnie;
 • ostrzeżenie przed nagłym hałasem;
 • pole elektromagnetyczne;
 • ostrzeżenie przed promieniowaniem optycznym.

Zagrożenia chemiczne

Tego rodzaju zagrożenia mogą być sklasyfikowane w zależności od skutków rodzaju i oddziaływania na organizm (np. uczulające albo rakotwórcze) albo w zależności od sposobu wchłaniania (np. przez skórę albo drogi oddechowe).

 • czynnik rakotwórczy;
 • kwas siarkowy;
 • ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi;
 • ostrzeżenie przed substancjami żrącymi;
 • ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi;
 • ostrzeżenie przed substancjami żrącymi.

Zagrożenia biologiczne

To takie zagrożenia, które mogą powodować zakażenia, zatrucia lub alergie. Mogą je wywoływać m.in. wirusy, bakterie, grzyby.

 • ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym;
Udostępnij: