Znaki bezpieczeństwa są podstawowymi oznaczeniami każdego obiektu, niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie. Odpowiednio zastosowane umożliwiają łatwą orientację, pomagając zarówno użytkownikom, pracownikom, jak i służbom ratunkowym. Znaki kierują do najważniejszych miejsc, takich jak wyjścia awaryjne, wskazują lokalizacje sprzętu ewakuacyjnego, medycznego i pożarniczego, a także ostrzegają o zagrożeniach i przypominają o zasadach zachowania się w danym miejscu. Łatwe w odczycie symbole umożliwiają intuicyjne zrozumienie znaków.

Kategoria obejmuje znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz znaki ochrony i higieny pracy. Ofertę znaków uzupełniają naklejki na gaśnice, tablice numerów alarmowych, wykazy oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej wraz z objaśnieniami, instrukcje BHP i bezpieczeństwa pożarowego.

strona:     « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | »      (liczba stron: 30)
strona:     « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | »      (liczba stron: 30)

Znaki bezpieczeństwa

W kategorii znaków bezpieczeństwa proponujemy podstawowe i uzupełniające znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne oraz ochrony i higieny pracy. O bezpieczeństwo pozwoli zadbać także szereg akcesoriów do gaśnic, instrukcji użycia sprzętów oraz tablic informacyjnych z instrukcjami zachowania. Dla budynków użyteczności publicznej polecamy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań systemu niskiego oświetlenia (SWGS).

Znaki bezpieczeństwa montuje się w widocznych miejscach wskazując najważniejsze miejsca na danym terenie. Duży wybór materiałów i rozwiązań technologicznych pozwala na dobranie odpowiednich znaków. Jeżeli potrzebujesz porady lub niestandardowych rozwiązań - skontaktuj się z nami!

Oferujemy znaki wg norm ISO 7010 (nowe znaki o międzynarodowym charakterze i dużej rozpoznawalności, które są bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do ratowania życia ludzi) i PN (wciąż ważne znaki do uzupełnienia oznakowania wg wcześniej obowiązujących norm).

W poszczególnych podkategoriach można znaleźć:
- Znaki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczające obiekty przed pożarami i usprawniające prowadzone akcje ratunkowe. Znaki w tej kategorii oznaczają położenie dróg pożarowych, sprzętu pożarniczego, instalacji gaśniczych i urządzeń sygnalizacji pożarowej. Wskazują obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego. Dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach szczególnie ważne jest wyposażenie budynków w tablice z instrukcjami bezpieczeństwa, telefonami alarmowymi i wyjaśnieniem znaczenia znaków.
- Znaki ewakuacyjne ułatwiające orientację i umożliwiające sprawną ewakuację w sytuacjach zagrożenia. W kategorii znajdują się znaki wskazujące drogi ewakuacyjne i przeszkody na ich drodze, przejścia i wyjścia, miejsca zbiórki, a także oznaczające miejsca przechowywania sprzętu ewakuacyjnego oraz kierujące do sprzętu medycznego i pomocy medycznej. Proponujemy także szereg użytecznych rozwiązań w systemach niskiego oświetlenia (SWGS), szczególnie polecanych dla budynków użyteczności publicznej.
- Znaki ochrony i higieny pracy ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne oraz tablice urządzeń elektrycznych i dotyczące potencjalnych zagrożeń. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami i ułatwiają informowanie o obowiązujących zasadach zachowania i procedurach. Ułatwiają pamiętanie o środkach bezpieczeństwa i stosowanie się do regulaminów, co znacznie poprawia bezpieczeństwo osób przebywających na danej przestrzeni. Kategorię uzupełniają instrukcje ogólne lub opisujące procedury zachowania w konkretnych sytuacjach, np. pracy z danym urządzeniem, udzielania pierwszej pomocy lub dezynfekcji w szpitalach.

Podłoża i zastosowanie:

p - SZTYWNA PŁYTA PCV

Wysokiej jakości płyta PCV jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do produkcji wszelkich znaków bezpieczeństwa. Używane przez nas samoprzylepne punkty zapewniają szybki montaż.

f - FOLIA PCV

Wygodna w użyciu, cienka i elastyczna, doskonale zdaje egzamin w miejscach, gdzie sztywna płyta by się nie utrzymała. Te cechy - w połączeniu z niezwykle atrakcyjną ceną - powodują, że folia ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem.

t - SYSTEM TD®

Znak wykonany z użyciem technologii SYSTEM TD® powoduje, że staje się on nie tylko obowiązkowym elementem oznakowania, ale również miłym dla oka detalem wykończeniowym o podwyższonym standardzie.

m - MATERIAŁ TERMOPLASTYCZNY

Wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji znaczników drogowych oraz podłogowych. Jego niezwykła odporność na uszkodzenia mechaniczne - w połączeniu z podwyższonymi parametrami świecenia - stanowi doskonałe rozwiązanie dla systemu SWGS w miejscach, gdzie klasyczne znaki podłogowe nie zadałyby egzaminu: w magazynach, fabrykach, hangarach oraz wielu innych miejscach, gdzie poruszają się samochody lub ciężki sprzęt.

g - ELASTYCZNA GĄBKA

Materiał ten jest doskonały do zastosowania w profilach ochronnych służących do oznaczania krawędzi, niebezpiecznych elementów i przeszkód na drodze ewakuacji. Fotoluminescencyjne profile wykonane z tego materiału zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem nawet przy zupełnym zaniku światła zewnętrznego.

w - POLIWĘGLAN

Wysoka odporność na ścieranie powoduje, że z bardzo dużym powodzeniem jest wykorzystywany do produkcji znaków systemów niskiego oświetlenia (LLL) oraz SWGS. Trwałość tego materiału daje nam gwarancję zachowania idealnych parametrów fotometrycznych.

a - ALUMINIUM

Fotoluminescencyjne znaki wykonane z aluminium charakteryzują się wysokimi parametrami fotometrycznymi oraz doskonałą jakością wykonania. Produkowane przez nas znaki aluminiowe gwarantują czas zaniku świecenia nawet do 3200 minut!

ALUMINIOWE PODKŁADY DO ZNAKÓW PODŁOGOWYCH

Znaczniki podłogowe oparte o konstrukcję aluminiową doskonale nadają się do oznakowania elementów, gdzie nie sprawdziłyby się żadne klasyczne znaki podłogowe. Ze względu na swoją niezwykłą budowę można je stosować na wszelkich konstrukcjach ażurowych, na przykład na schodach i pomostach.