Znaki bezpieczeństwa BHP

Wszystkie znaki bezpieczeństwa BHP są podstawowymi oznaczeniami każdego obiektu, niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie. Odpowiednio zastosowane umożliwiają łatwą orientację, pomagając zarówno użytkownikom, pracownikom, jak i służbom ratunkowym. Symbole bezpieczeństwa kierują do najważniejszych miejsc, takich jak wyjścia awaryjne, wskazują lokalizacje sprzętu ewakuacyjnego, medycznego i pożarniczego, a także ostrzegają o zagrożeniach i przypominają o zasadach zachowania się w danym miejscu. Łatwe w odczycie symbole bezpieczeństwa umożliwiają intuicyjne zrozumienie znaków.
Oznakowanie bezpieczeństwa obejmuje znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej ppoż oraz znaki ochrony i higieny pracy. Ofertę znaków uzupełniają naklejki na gaśnice, tablice numerów alarmowych, wykazy oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej wraz z objaśnieniami, instrukcje BHP i bezpieczeństwa pożarowego.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | » (liczba stron: 42)