Oświetlenie awaryjne – rozmieszczenie

Oświetlenie awaryjne – rozmieszczenie

29 stycznia 2020

Oświetlenie awaryjne – jakie normy powinno spełniać i w jaki sposób powinno być rozmieszczone?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. budynek, w którym zanik napięcia w elektromagnetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenia środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch, niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej. Dodatkowo powinny one być wyposażone w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Gdzie należy stosować zapasowe oświetlenie awaryjne?

Zapasowe oświetlenie awaryjne należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. Czas działania takiego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań, które wynikają z wykonywanych czynności, oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

Oświetlenie awaryjne – pomieszczenia

Oświetlenie awaryjne należy stosować w pomieszczeniach:

 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych;
 • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób;
 • wystawowych w muzeach;
 • o powierzchni netto ponad 1000 m2 – w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
 • których powierzchnia netto wynosi ponad 2000 m2 – w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

Oświetlenie awaryjne – drogi ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne należy stosować również na drogach ewakuacyjnych:

 • z wyżej wymienionych pomieszczeń;
 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym;
 • w szpitalach, a także w innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej

Na drodze ewakuacyjne oświetlenie awaryjne należy umieszczać w szczególności:

 • przy każdych drzwiach wyjściowych, przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;
 • w pobliżu schodów – tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
 • przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 • w każdym miejscu, gdzie krzyżują się korytarze,
 • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
 • na zewnątrz, a także w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 • blisko każdego punktu pierwszej pomocy,
 • przy wyjściach ewakuacyjnych oraz przy znakach bezpieczeństwa.

Udostępnij: