Placówki służby zdrowia – oznaczenia

Placówki służby zdrowia – oznaczenia

12 września 2017

Placówki służby zdrowia, m.in. szpitale, przychodnie, prywatne gabinety i praktyki lekarskie czy gabinety dentystyczne, muszą, jak wszystkie miejsca publiczne, spełniać wymagane normy bezpieczeństwa.

Przepisy mówią jasno, jakie znaki obowiązkowo powinny znaleźć się w tego rodzaju budynkach i w jaki sposób powinny być umieszczone. Bezpieczeństwo jest oczywiście najwyższym z priorytetów, jednak wszystkie placówki, gdzie udzielane są świadczenia medyczne powinny być także przyjazne dla pacjentów. Sprzyja temu nie tylko wykwalifikowany personel, ale również dobre i przejrzyste oznakowanie przestrzeni.

Piktogramy medyczne

Piktogramy o charakterze medycznym są oczywistą grupą znaków, jaką można znaleźć w różnego rodzaju placówkach służby zdrowia. Dzięki nim pacjentom o wiele łatwiej znaleźć np. konkretny oddział w szpitalu, gabinet zabiegowy czy punkt opatrunkowy. Tabliczki mogą występować jedynie w formie piktogramu (niebieski rysunek na białym tle) lub w formie przystępniejszej dla pacjentów – piktogramu wraz z opisem.

Tablice i zawieszki o charakterze informacyjnym

Różnego rodzaju tabliczki i zawieszki informacyjne (np. znaki wskazujące na toalety, wejście lub wyjście) są standardem nie tylko w placówkach służby zdrowia. Można je znaleźć również w biurowcach, zakładach pracy, centrach handlowych czy w innych miejscach publicznych. Ich głównym zadaniem jest ułatwienie poruszania się wszystkim osobom, które znajdują się na terenie placówki służby zdrowia, np. szpitala czy przychodni. Warto pamiętać, że pacjenci są szczególną grupą osób. Dolegliwości zdrowotne często utrudniają właściwą orientację w terenie czy swobodne przemieszczanie się, dlatego tablice i zawieszki informacyjne mogą być dla nich szczególnie przydatne.

Placówki służby zdrowia – znaki bezpieczeństwa

Wszystkie placówki służby zdrowia (określa je Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) są z punktu widzenia przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektami użyteczności publicznej o najwyższej kategorii zagrożenia ludzi (ZL I – obiekty, w których mogą przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób i ZL II – obiekty przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się). Znaki bezpieczeństwa (znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony przeciwpożarowej) muszą zatem bezwzględnie znaleźć się na ich terenie. Pozwalają one na sprawne przeprowadzenie ewakuacji i akcji ratowniczej w sytuacji zagrożenia życia pacjentów. Trzeba pamiętać, że znaki muszą spełniać odpowiednie normy.

W Polsce obowiązują następujące normy dotyczące znaków bezpieczeństwa:

  • Norma PN-EN ISO 7010:2012 dla znaków przeciwpożarowych.

Zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych

W myśl obowiązujących przepisów, w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia (np. w poradniach, przychodniach, ośrodkach rehabilitacyjnych) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosów). Oznacza to, że w takich obiektach nie można wyodrębnić oddzielnego miejsca, czyli palarni. Zakaz palenia obejmuje zarówno personel medyczny i innych pracowników, pacjentów, jak oraz gości, którzy przebywają na terenie placówki medycznej.

Udostępnij:

2 thoughts on “Placówki służby zdrowia – oznaczenia”

Comments are closed.