Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne

9 kwietnia 2017

Znaki ewakuacyjne powinny być stosowane w obiektach budowlanych, w których wymagane lub celowe jest oznakowanie ewakuacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej i szybkiej ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia.

Dotyczy to głównie budynków użyteczności publicznej np. szkoły, przedszkola, supermarkety, szpitale, a także osiedla mieszkalne. Wszystkie rodzaje znaków ewakuacyjnych oraz sposoby ich montowania są ściśle określone w polskich normach. Do ich przestrzegania zobligowani są wszyscy właściciele oraz zarządcy wspomnianych obiektów budowlanych.

Podstawowe pojęcia dotyczące znaków ewakuacyjnych

Aby dobrze zrozumieć istotę znaków ewakuacyjnych należy przytoczyć definicje najważniejszych pojęć w tym zakresie:

  • droga ewakuacyjna – według polskich norm określa się nią cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą,
  • droga pożarowa – musi spełniać określone parametry i jej zadaniem jej zapewnienie sprawnego dojazdu do określonych obiektów jednostkom ochrony przeciwpożarowej,
  • system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych – to rodzaj oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego oraz znaków ewakuacyjnych umożliwiający błyskawiczną ewakuację ludzi znajdujących się w miejscu zagrożenia.

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

W kwestii wyboru oświetlenia dróg ewakuacyjnych trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Główną zależność generuje rodzaj obiektu budowlanego. Następnym elementem jest stopień niebezpieczeństwa w tym miejscu, a także liczba potencjalnych osób przebywających w konkretnym obiekcie. Ważnym czynnikiem są również warunki środowiskowe panujące we wskazanym budynku. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria system oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych powinien być dobrany indywidualnie.

Są jednakże zasady, których powinno się przestrzegać prawie w każdym rodzaju obiektów budowlanych. Stosowanie podstawowego systemu oświetlenia i znakowania dróg ewakuacyjnych musi opierać się na wysoko umieszczonym oświetleniu ewakuacyjnym oraz wysoko umieszczonych znakach ewakuacyjnych. Jeśli istnieje możliwość dużego zadymienia pomieszczeń, system może się składać ze znaków ewakuacyjnych nisko rozlokowanych. W przypadku, gdy nie jest możliwe zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego i znaków ewakuacyjnych na wysokim poziomie, polskie normy zalecają, aby opracować system podstawowy nisko umieszczony. Taki niski system jest oczywiście dokładnie zdefiniowany w dokumentacji prawnej i zunifikowany pod względem barwy, wielkości i grafiki. Znaki ewakuacyjne w takim przypadku nie powinny się znajdować wyżej niż 40 cm od podłogi.

Informacje niezbędne do sprawnej ewakuacji

Polskie normy określają również dokładnie rodzaj niezbędnych informacji do ewakuacji, które należy zapewnić. Jest to przede wszystkim:

  • wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru, (zobacz: tabliczki telefonów alaramowych)
  • oznakowanie znakami bezpieczeństwa:
  • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,
  • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
  • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu,
  • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Znaki ewakuacyjne są tematem bardzo istotnym, dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować możliwe zagrożenia w zarządzanym budynku, przestudiować polskie normy i zapewnić właściwy poziom zabezpieczenia w tym aspekcie wszystkim użytkownikom budynku.

Udostępnij: