Oznakowanie eksperymentalne dróg szybkiego ruchu

Oznakowanie eksperymentalne dróg szybkiego ruchu

5 lipca 2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała i wdraża projekt zmian oznakowania dróg szybkiego ruchu. Oznakowanie eksperymentalne zostało już zainstalowane, w celach testowych, na niektórych odcinkach dróg. Czym wyróżniają się nowe znaki?

Zgodnie z założeniami oznakowanie eksperymentalne na drogach szybkiego ruchu ma wpłynąć pozytywnie na poprawę warunków ruchu, i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę zrozumienia nietypowych rozwiązań infrastruktury drogowej, a także zredukować błędnie podejmowane decyzje przez kierujących pojazdami. W skrócie oznakowanie ma być bardziej intuicyjne i bardziej czytelne dla kierowców.

Numeracja i nazwa węzłów drogowych

Według nowych zasad na znakach pojawi się numeracja i nazwa węzłów drogowych, co ma ułatwić zapamiętywanie określonych zjazdów – szczególnie dla zagranicznych kierowców. Nad tabliczkami kierunkowymi (nad znakami drogowymi miejscowości), w ramach nowego oznakowania, pojawią się strzałki kierunkowe – bezpośrednio nad pasami ruchu, które mają być pomocne w wyborze pasa ruchu, np. do skrętu.

Wytyczanie objazdów

GDDKiA, wspólnie z Policją, opracowała również zasady korzystania z bram, wyjazdów i przejazdów awaryjnych na drogach szybkiego ruchu. Wypracowane, ujednolicone schematy działań mają pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji podczas akcji ratowniczych i rozładowania związanych z nimi korków. Czas na udrożnienie drogi w razie wypadku czy innego zdarzenia mają skrócić wytyczone, stałe drogi objazdów dla wszystkich dróg szybkiego ruchu. Priorytetem pozostaną działania ratunkowe, a dopiero następnie przywrócenie ruchu i udrożnienie trasy.

Oznakowanie eksperymentalne – polskie nazwy zagranicznych miejscowości

Na trasach tranzytowych pojawiają się również nowe tabliczki, które uwzględniają polskie nazwy zagranicznych miejscowości. Docelowo dwie nazwy mają być umieszczane w jednym wierszu, a w przypadku cyrylicy nazwy oryginalne będą zapisywane w alfabecie łacińskim. Jeśli natomiast nazwa miejscowości w obu językach jest taka sama (lub nazwa miejscowości nie ma odpowiednika w języku polskim), na znaku pojawi się tylko nazwa oryginalna.

Oznakowanie eksperymentalne – najważniejsze zmiany

  • wyraźna numeracja i nazwy węzłów drogowych;
  • jednakowej wielkości strzałki, umieszczone bezpośrednio nad pasami ruchu, mające ułatwiać wybór pasa;
  • nowy schemat znaków informujących o objazdach oraz nowe tabliczki objazdowe, kierujące na drogi szybkiego ruchu i autostrady;
  • znaki z numerem telefonu informacji drogowej GDDKiA (19 111).

Nowe zasady oznakowania

Zasada oznakowania autostrady jezdni głównej autostrady w obrębie węzła. Oznakowanie jednego wyjazdu z jezdni głównej oraz gdy występuje więcej wyjazdów ale nie bezpośrednio z drogi głównej. Na drodze głównej znak E-16 stosujemy zawsze z E-15. Grupa wielkości znaków pionowych dla autostrad (W).

oznakowanie eksperymentalne

Zasada oznakowania jezdni głównej autostrady w obrębie węzła stosowana, gdy na drodze głównej występuje więcej niż jeden wyjazd. Taka sama zasada występuje przy oznakowaniu jezdni głównej drogi ekspresowej, z uwzględnieniem zielonej barwy tablic na drodze ekspresowej. Na drodze głównej znak E-16 stosujemy zawsze z E-15.

eksperymentalne2

Zasada oznakowania jezdni głównej drogi ekspresowej w obrębie węzła. Oznakowanie jednego wyjazdu z jezdni głównej oraz gdy występuje więcej wyjazdów ale nie bezpośrednio z drogi głównej. Na drodze głównej znak E-16 stosujemy zawsze z E-15. Grupa wielkości znaków pionowych dla dróg ekspresowych w zakresie znaków kierunku i miejscowości (E-1, E-2, E-14, E-20): wielkie (W). Wymiary znaków F-14 to 750 x 1500.

eksperymentalne3

Konstrukcja tablic E-1 na drodze klasy S, gdy występuje więcej niż jeden wyjazd z drogi głównej.

eksperymentalne4
Udostępnij: