Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu

Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu

13 lutego 2020

Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu – jakiego oznaczenia mogą spodziewać się kierowcy?

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu?

Ruch na drogach leśnych może odbywać się jedynie wówczas, gdy są one oznakowane. W art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych widnieje zapis, że oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 7 i 10a Prawa o ruchu drogowym zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych oraz ich oznakowanie leży w gestii podmiotu zarządzającego tymi drogami. Lasami, gruntami oraz innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, które pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, zarządza nadleśniczy.

Zasady korzystania z dróg leśnych

Po drogach leśnych mogą poruszać się pojazdy z osobami do tego uprawnionymi, a zasady korzystania z tych dróg określa regulamin, wprowadzany przez nadleśniczego odrębnym zarządzeniem.

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym czy motorowerem w lesie jest dozwolony jedynie drogami publicznymi. W przypadku dróg leśnych dozwolony jest jedynie wówczas, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch.

Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu

Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu publicznego, powinno być ograniczone do miejsc, w których kierujący pojazdem może mieć wątpliwości dotyczące statusu drogi, z której korzysta.

Oznakowanie dróg leśnych niedostępnych dla ruchu – wzór tablicy

Do oznakowania dróg leśnych niedostępnych dla ruchu stosuje się tablicę TL-1. Jej wymiary powinny wynosić  600 x 1000 mm.

Górna listwa

Górna listwa tablicy ma wysokość 140 mm i pokryta jest firmową zielenią. Znak firmowy zarządcy drogi leśnej umieszczony powinien być w odległości 20 mm od lewej krawędzi listwy oraz w równych odległościach od jej górnej i dolnej krawędzi. Z kolei odległość od prawej krawędzi jest zmienna.

Szerokość znaku firmowego zależy od długości nazwy, a wysokość jest wypadkową szerokości. Jednak, przy zachowaniu proporcji, nie należy przekraczać średnicy 100 mm znaku graficznego.

Napis „Droga leśna” i symbol znaku B-1

Napis „Droga leśna” ma kolor czarny i umieszczony jest w osi pionowej tablicy. Wysokość litery „D” powinna wynosić 60 mm.

Poniżej napisu „Droga leśna” znajduje się symbol znaku B-1, o średnicy 300 mm. Symbol tego znaku zakazu również umieszczony jest w osi pionowej tablicy.

Tabliczka „Nie dotyczy…”

Następny element tablicy TL-1 to odwzorowanie tabliczki do znaku z napisem „Nie dotyczy…”, o maksymalnej wysokości 200 mm. Napis powinien być naniesiony kolorem czarnym, krojem Arial, a wysokość wielkiej litery „N” powinna wynosić 25 mm. Dopuszcza się dostosowanie wysokości tabliczki do ilości tekstu.

Poniżej elementu odwzorowującego tabliczkę znajduje się napis „Podstawa prawna…” – napis umieszcza się w osi pionowej tablicy, a wysokość litery „P” powinna wynosić 12 mm. Napis naniesiony jest kolorem czarnym, krojem Arial.

Dolna listwa

Wysokość dolnej listwy powinna wynosić 120 mm. Jej kolor to zieleń firmowa. Na listwie dolnej umieszczone są informacje o miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z dróg leśnych oraz numer telefonu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, która zarządza tą drogą. Wysokość litery „R” powinna wynosić 15 mm.

Na dolnej listwie znajduje się również kod QR (wielkość 45 x 45 mm), zawierający dokładny odnośnik do odpowiedniego regulaminu.

Tablica TL-1 nie stanowi znaku w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Udostępnij: